U International Schoolu smatramo da je velika vrednost biti pravedan, pošten i iskren, jer je to način da izgradimo odgovoran odnos prema sebi i drugima.
Razvijanjem samosvesti naši učenici razvijaju samoinicijativu i sposobnost samoprocene i izražavanja svog mišljenja.

Ohrabrujemo ih da grade svoja mišljenja, stavove i sisteme vrednosti kroz negovanje ličnog i nacionalnog integriteta. Takođe, ohrabrujemo otvorenost prema multikulturalnosti i očuvanju svetske kulturne baštine. International School vidi svoje učenike kao buduće građane sveta: obrazovane, moderne, uspešne i nadasve odgovorne i principijelne.

Zbog svega ovoga želimo da vam predstavimo pravilnike za International Baccalaureate Diploma Programme, kojima je regulisano postupanje svih nas koji činimo zajednicu International Schoola.

 

Pravilnik o upisu 

Pravilnik o inkluziji 

Pravilnik o ocenjivanju 

Pravilnik o akademskom integritetu 

Pravilnik o upotrebi jezika

 

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »