International School nastoji da učenicima pristupi kao nekome ko uči celog života. Da bi ih pripremila da postanu građani sveta, škola ne samo da omogućava učenicima da steknu akademske kompetencije već im pruža veštine kako da postanu komunikatori i aktivni učesnici u svetu oko sebe. Iz tog razloga, International School, zajedno sa svojim učenicima, nastoji da svoju okolinu učini boljim mestom.

Eco School

International School deluje u skladu sa strogim propisima Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE), čiji je cilj da podstakne i uključi ljude u očuvanje i razvoj životne sredine kroz obrazovne aktivnosti.

Kako bi se pridržavao ovih strogih pravila i doprineo da ovaj svet postane bolje mesto za život, International School primenjuje visoke ekološke standarde u svojim svakodnevnim aktivnostima tako što:

  • koristi savremene tehnologije u nastavi i administrativnom radu: kao „škola bez papira” nastoji da se u njeno ime ne seče drveće, jer je krčenje šuma jedan od najvećih problema kada je reč o zaštiti životne sredine;
  • ima modernu i dobro izolovanu zgradu – efikasno koristi električnu energiju, vodeći računa da potroši samo onoliko koliko je potrebno;
  • ima senzore koji regulišu emisiju toplote i u skladu s tim prilagođavaju unutrašnju temperaturu, svodeći karbonski otisak škole na najmanju moguću meru;
  • primenjuje sistem osvetljenja koji je posebno napravljen da bude energetski efikasan: štedljive sijalice i senzori pokreta regulišu upotrebu električne energije u svakoj učionici;
  • koristi ergonomski nameštaj i opremu, kao i stolice koje se mogu prilagoditi visini učenika, što poboljšava njihovo držanje i promoviše zdrav stil života.

Kreativna nastava i interdisciplinarni časovi omogućavaju našim učenicima da uče o zaštiti životne sredine kroz različite vrste zabavnih, kreativnih i interaktivnih aktivnosti kao što su: praćenje energetske potrošnje, istraživanje mogućnosti korišćenja prirodnih i obnovljivih resursa, učenje o ugroženim vrstama, mere zaštite, zagađeni regioni i ekološki napredne zemlje, istraživanje hemijskih formula gasova sa efektom staklene bašte i načina za smanjenje njihove emisije.

Kroz obrazovanje International School neguje svest učenika i njihov pogled na svet, pružajući im neophodan uvid u to zašto je zaštita životne sredine važna, sada više nego ikad ranije. Primenom postojećih tehnika, njihovim usavršavanjem i traženjem novih i boljih rešenja i inovativnih pristupa, učenici se podstiču da urade koliko mogu za našu planetu učestvujući u jednostavnim, ali značajnim akcijama očuvanja prirodnih resursa.

Svi naši učenici su aktivni učesnici u svom procesu obrazovanja. Zbog toga International School ima svoj Eko-odbor. Eko-odbor International Schoola fokusira se na podizanje svesti o sledećim pitanjima: klimatske promene, očuvanje flore i faune, efikasna upotreba energije, posledice otpada i važnost reciklaže, alternativni oblici prevoza, značaj čiste vode kao prirodnog resursa, kao i globalne posledice pojedinačnih postupaka.

Upoznajte predsednike našeg Eko-odbora: Aleksandra Ivanović i Lana Lukić

Eko-odbor International Schoola zadužen je za sprovođenje revizije održivosti na početku i na kraju školske godine. Na osnovu njihove analize usklađenosti škole sa ekološkim propisima napravljen je Akcioni plan. Na svojim redovnim sastancima naš Eko-odbor ocenjuje aktivnosti koje su preduzeli svi ljudi u školskoj zajednici i šire. Na ovaj način, International School, učenici, nastavnici i ostali saradnici nastoje da njihovi postupci imaju pozitivan efekat na životnu sredinu i da podižu svest o važnosti takvih napora.

Izveštaj o održivosti »

Go Green! Učenici International Schoola još jednom pokazali visoku ekološku svest

International School i predsednici eko-odbora želeli su da učenike i nastavnike uključe u očuvanje i razvoj životne sredine i podstaknu na brigu o njoj, pa su iz tog razloga organizovali ogromnu akciju recikliranja. U projekat su bili uključeni i učenici i osoblje škole, a sav prikupljeni papir bio je otpremljen na reciklažu.

Eko-odbor International Schoola podiže svest među vršnjacima

Lana Lukić i Teodora Obradović, predstavnice eko-škole, održale su radionicu namenjenu njihovim vršnjacima kako bi ih podstakle da se uključe u očuvanje i razvoj životne sredine.  Eko-škola je fenomen koji raste i podstiče mlade da se bave svojim okruženjem, omogućavajući im priliku da ga aktivno zaštite. Trud da učinimo ovaj svet boljim mestom za život…

#EcoSchool: Učenici napravili kreativne postere za očuvanje sredine

Ponosimo se našim učenicima koji aktivno učestvuju u #EcoSchool projektima. Ovoga puta učenici su kreirali i dizajnirali postere, koji su okačeni u hodnike International Schoola i podsećaju sve koji uđu u školu o važnosti preuzimanja akcije za očuvanje okruženja.

Register
Upis za generaciju 2022/23. je u toku! Prijavite se ovde »