Svaki roditelj želi da zna na kojim je časovima bilo njegovo dete, da li je na vreme stiglo u školu i da li je, možda, pobeglo sa nekog časa. Svaki roditelj želi da bude siguran da mu je dete bezbedno u školi i da je redovno na nastavi, kao i da li mu, možda, neki predmet ne ide baš dobro i izbegava ga, kako bi mu, u tom slučaju, pomogao.

Sada je sve to moguće. Roditelji učenika International Schoola svakodnevno dobijaju obaveštenja SMS-ovima o dolasku svoje dece na nastavu, kao i o broju izostanaka koje je njihovo dete imalo tog dana. Tako u svakom trenutku znaju gde im se deca nalaze i da li su bezbedno stigla u školu.

Kako funkcioniše SMS obaveštavanje?

Vrlo je jednostavno. Ovaj jedinstveni sistem funkcioniše tako što, roditeljima koji žele da dobijaju ova obaveštenja, svakoga jutra, već za vreme prvog školskog časa, šalje SMS sa informacijom da li je njihovo dete prisutno na času ili nije, kao i sa podacima o predmetu i vremenu početka časa. Poruka stiže roditelju 5 minuta nakon što je profesor evidentirao prisustvo učenika na času. Ako dete ne dođe na prvi čas, SMS sa informacijama o prisustvu nastavi roditeljima će biti poslat od časa kada se njihovo dete pojavi u školi.

Takođe, na kraju dana se roditeljima šalje SMS sa svim izostancima koje je dete imalo tog dana.

Promene iz elektronskog dnevnika na vašem telefonu

Ukoliko vam je potrebno više informacija, možete da ih zatražite u odgovoru na poruku i Služba za učenike će vam pomoći u najkraćem roku. Roditelji učenika imaju pristup elektronskom dnevniku, u kome se beleže sve ocene, aktivnosti i prisustvo učenika na nastavi, ali sada će o njihovom prisustvu biti obaveštavani i putem SMS poruka.

To je samo jedna od niza pogodnosti kojima želimo da doprinesemo još većoj transparentnosti, boljoj obaveštenosti i komunikaciji između roditelja i International Schoola.

Koliko je SMS obaveštavanje korisno?

Roditelj u svakom trenutku zna gde mu se dete nalazi, a to je jedna od najvećih roditeljskih briga i preokupacija. Zahvaljujući ovom korisnom servisu, bićete upućeni u to da li je vaše dete redovno na nastavi, da li je bezbedno stiglo u školu i koje je časove pohađalo.

Čak i kada nemate pristup internetu, putem poruka na svom mobilnom uređaju bićete obavešteni o tome kada vam je dete došlo u školu i sa kojih časova je ono izostalo, te odmah možete da proverite o čemu je reč i pomognete svom detetu ukoliko je to potrebno.

I zato roditelji International Schoola ne moraju da brinu, već mogu da se oslone na školu, a međusobno poverenje sa učenikom i školom je podignuto na još viši nivo.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »