Promovisanje akademskog uspeha tradicionalno je jedna od najvažnijih aktivnosti International Schoola, pa tako učenici imaju priliku i da steknu prestižnu titulu učenik-tutor, koja im kasnije može pomoći i prilikom upisa željenog fakulteta.

O čemu je zapravo reč?

I drugovi i profesori istovremeno

Zahvaljujući programu „Učenik-tutor” učenici mogu međusobno da se podučavaju tako što učenik koji ponese titulu tutora svoje znanje iz određenog predmeta prenosi svom drugaru iz škole. To zapravo nije klasično predavanje, više je usavršavanje kroz druženje na kom će učenici učiti jedni od drugih. Tutori će svojim drugarima objašnjavati, recimo, geografiju. Ili matematiku. Ili francuski. Ili psihologiju… tj. onu oblast koju najbolje znaju.

Sa druge strane, učenici koji budu slušali svog tutora mogu i sami da postanu tutori.

Ovo je idealna šansa da učenici svoje znanje iz određenog predmeta prenesu drugarima, od kojih istovremeno mogu da usvoje i neka nova znanja.

Bogatom školskom biografijom učenici lako odskaču od drugih

Ne samo što će pomoći svojim drugarima da budu bolji već će učenici-tutori ovo angažovanje moći da dodaju i u svoju školsku biografiju, koja će im biti od koristi veoma brzo – već prilikom upisa fakulteta.

Mnogi strani univerziteti ne priznaju samo formalno obrazovanje kao važnu kariku kada biraju svoje buduće studente. Većina njih gleda i ostala, manje formalna delovanja koje učenici ostvaruju tokom školovanja. A ovo je definitivno jedno od njih.

Učenici-tutori sigurno će se izdvojiti od drugih kandidata kada budu konkurisali na neki od univerziteta. Ovakav vid zalaganja tokom školovanja veoma se ceni, jer pokazuje da su učenici usredsređeni i na ostvarivanje drugih interesovanja, a ne samo na ispunjavanje školskih obaveza. Takođe, i altruizam se brzo i lako prepozna.

Program „Učenik-tutor” International Schoola donosi odlična akademska dostignuća i još jednom pokazuje da su pristup i način na kojoj se u ovoj školi uči stvarno drugačiji, baš u skladu sa parolom kojom se vodi i škola.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »