Birajući Cambridge Lower Secondary program, učenici se usmeravaju na modul obrazovanja koji im na personalizovan način pruža priliku da se kvalitetno pripreme za život i dalje školovanje. Kurikulum programa je zasnovan na britanskom sistemu školovanja, što daje priliku polaznicima da otkrivaju i grade znanje i razvijaju svoje veštine učenja i snalaženja u životu. Sa dostupnim izborom od 10 predmeta, među kojima su glavni engleski, matematika i nauka, učenici će imati pristup brojnim prilikama da na personalizovan način, prilagođen njihovom uzrastu, razviju svoju kreativnost, lični izraz i, ono najvažnije, znanje.

Ono što je ključno za implementaciju Cambridge International Lower Secondary kurikuluma jeste njegov holistički pristup obrazovanju – učenici će imati slobodu da izaberu kombinaciju dostupnih predmeta prema svom nahođenju i afinitetima, odnosno predmeta koji najbolje odgovaraju njihovoj kulturi, radnoj etici i nacionalnom kontekstu. Sva nastava se izvodi na engleskom jeziku, što je praktična primena ideje multikulturalnosti i prevazilaženja jezičke barijere, koju Cambridge program zastupa. Na ovaj način učenici stiču priliku da u praksi koriste i usavršavaju jezik koji će im biti neophodan za dalje školovanje u inostranstvu i snalaženje u multikulturalnom okruženju.

Cambridge Lower Secondary program nudi izbor sledećih predmeta:

Engleski jezik

Engleski jezik kao strani

Matematika

Nauka

Digitalna pismenost

Fizičko obrazovanje

Globalne perspektive

Španski kao strani jezik

Srpski jezik

Umetnost i dizajn

Geografija

Istorija

Biznis

Robotika i STEM baziran na radu na projektima

Soft skills i wellness (uključeni su kreativno pisanje, drama, novinarstvo, čitanje…)

Izuzev obaveznih predmeta, učenici imaju priliku da uživaju u časovima zdravlja i fizičkog vaspitanja i da ih na konstruktivan način pohađaju i koriste, čime se usmeravaju na to da, uz klasično obrazovanje, ravnomerno vode računa i o svom telesnom i psihičkom blagostanju.

Kurikulumom je predviđeno da učenici imaju 30 časova nedeljno, sa fokusom na glavne predmete, Digitalnu pismenost i Social Sciences.

Cambridge Lower Secondary fond časova

PredmetYear 7Year 8Year 9
Engleski kao strani jezik / Engleski444
Matematika444
Nauka444
Globalne perspektive222
Digitalna pismenost222
Španski kao strani jezik222
Srpski jezik222
Umetnost i dizajn222
Fizičko obrazovanje222
Društvene nauke (Istorija, Geografija, Biznis)444
Vannastavne aktivnosti222
Ukupno303030

Register
Upis za generaciju 2023/24. je u toku! Prijavite se ovde »