Predmeti našeg Cambridge International Lower Secondary programa su realizovani tako da se uklapaju u zamisao fleksibilnog programa, koji učenik može da prilagodi svojim potrebama i kontekstu u kom želi da se razvija. Nastavnici i profesori zajedno rade na usklađivanju gradiva i izvlačenju maksimalnog učinka učenika kako bi se došlo do najboljih rezultata.

Program sadrži tri glavna predmeta (Engleski ili Engleski kao strani jezik, Nauku, Matematiku), Foundation predmete (Digitalna pismenost, Fizičko obrazovanje, Globalne perspektive), Creative predmete (Španski jezik kao strani, Umetnosti i dizajn) i obavezne vannastavne aktivnosti (Robotika, Kreativno pisanje, Novinarstvo, Čitanje…).

Pogledajte detaljniji sadržaj predmeta na International School Cambridge International Lower Secondary programu.

Prednost našeg Cambridge International Lower Secondary kurikuluma upravo je u tome što je formiran prema British-based konceptu, što znači da je smišljen tako da dozvoljava učenicima da grade samosvest, istražuju, grade i usavršavaju svoje znanje i razvijaju navike učenja i životne veštine. Time što birate International School Cambridge Lower Secondary program, vi nudite svom detetu velik izbor predmeta prema kojima ono može da se odnosi kao prema prostoru za radoznalost, kreativnost i sticanje novih, praktičnih znanja. Na ovaj način učenici dobijaju široko i kvalitetno obrazovanje koje utiče na razvoj njihovih veština, ali i kvalitet njihovog života.

Engleski jezik

Kao jedan od glavnih predmeta u International Schoolu, IGCSE Engleski jezik kao maternji učenicima pruža neophodnu osnovu za dalji razvoj jezičkih veština. Tačnije, po sticanju diplome opšteg srednjoškolskog obrazovanja (IGCSE), učenici će usvojiti jezičke veštine na istom ili sličnom nivou kao osobe kojima je engleski maternji, sa posebnim osvrtom na veštine čitanja i pisanja.

Pročitaj više

Zahvaljujući elementima iz književnosti i gramatike i praktičnim savetima koji će učenicima pomoći da se snađu u lavirintu akademskog pisanja, IGCSE Engleski jezik kao maternji je podjednako dragocen za buduće obrazovanje učenika kao i za podsticanje njihove kreativnosti.

Budući da se na Cambridge International Lower Secondary programu nastava odvija na engleskom, namenjen je učenicima kojima je engleski maternji jezik. Nastava je zamišljena tako da kod učenika neguje i podstiče ljubav prema pisanju i čitanju i unapređuje komunikacione sposobnosti. Učenici razvijaju veštine komunikacije na engleskom jeziku za različite namene i svrhe i praktično primenjuju znanje u četiri kategorije: pisanje, čitanje, govor i slušanje. Nastava se odvija tako da uz podršku nastavnika i dostupne resurse učenici interaktivno rade na širokom rasponu aktivnosti čiji su ciljevi refleksija, sticanje iskustva i unapređivanje. Za razvijanje veština u okviru Cambridge Lower Secondary programa preporučujemo različite resurse iz oblasti poezije, fikcije, nefikcionalne literature, scenarija i dramskih tekstova kako bismo učenicima priredili autentično iskustvo učenja.

Učenici će na ovim predmetima naučiti da:

 • samouvereno komuniciraju, koristeći četiri veštine u svakodnevnoj interakciji;
 • postanu strastveni čitaoci, dolazeći u kontakt sa raznim tekstovima za učenje i slobodno vreme koji potiču iz najrazličitijih vremena i kultura;
 • postanu vešti pisci, koji će pisati na jasan i kreativan način.

Nazad

Engleski jezik kao strani

Ovaj predmet namenjen je učenicima kojima engleski nije maternji jezik. Nastava je koncipirana tako da na učenike ne vrši pritisak da strani jezik znaju savršeno i njen cilj je da onima koji tek savladavaju jezik pruži priliku da efektivno savladaju veštine komunikacije kako bi mogli uspešno da razumeju različite tipove informacija, medija i teksta.

Pročitaj više

Program je baziran na standardu Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), koji se koristi kako bi se locirali i pronašli učenici engleskog jezika širom sveta.

Nastavni pristup sastoji se od integrisanog pristupa edukaciji kako bi učenici savladali uspešne načine komunikacije i čine ga: čitanje, pisanje, slušanje, korišćenje engleskog u praksi i govor. Na ovaj način se efikasno razvijaju kompetencije za korišćenje engleskog jezika u raznim situacijama.

Nazad

Matematika

Matematika je predmet od ključne važnosti u svakoj školi – ona nam pomaže da racionalno razmišljamo i posmatramo stvari analitički. Cambridge International Lower Secondary kurilukum u ovom predmetu stavlja fokus upravo na razvijanje analitičkih sposobnosti i racionalnog rezonovanja.

Pročitaj više

Učenici materiji pristupaju na holistički način, proučavajući obrasce, sisteme, funkcije i odnose i razvijaju se osobine matematičke fluentnosti kako bi se osposobili za korišćenje matematike u svakodnevnim stuacijama.

Jedinstvena stavka ovog programa je premisa „Misliti i raditi matematički”, prema kojoj se učenici podstiču da samoinicijativno postavljaju ideje pred izazove, da pronalaze dokaze za teorije, logički podupiru činjenice i pronalaze veze i odnose između različitih ideja, činjenica i koncepata. Ovakav pristup podiže način razmišljanja na viši nivo i upućuje učenike da svet promatraju kroz matematički okvir uzroka i posledica.

Program je podeljen na tri oblasti:

 • brojeve;
 • algebru i geometriju;
 • statistiku.

  Nazad

Nauka

Za učenike je od vitalnog značaja da razumeju svet oko sebe i zato se na ovom predmetu fokus stavlja na razvijanje celoživotne radoznalosti za načine na koje svet prirode funkcioniše i inspiriše ih da za sve prirodne fenomene traže naučno objašnjenje. Pored teorijskog znanja koje je obavezno u ovom polju, učenici intenzivno učestvuju i u praktičnom radu i uče se da se prema svemu postavljaju iz naučne perspektive.

Pročitaj više

Potenciranjem razvijanja odnosa prema materiji „Nauka je za mene”, učenici se mnogo dublje i ličnije povezuju sa gradivom i uče o svetu koji ih okružuje na jedan autentičan način.

Kurikulum je napravljen tako da se učenici temeljno pripremaju za dalje uspešno obrazovanje, kao i da na ličnom nivou prave smislene odluke koje se tiču održivosti životnog okruženja i izazova koji ih prate.

Program čini šest oblasti, koje su povezane tako da se u nastavi primenjuje holistički pristup:

 • biologija – živi svet i kako on komunicira;
 • hemija – nauka o materiji;
 • fizika – komunikacija materije i energije;
 • zemlja i svemir – planeta Zemlja, Sunčev sistem i sve izvan njega;
 • naučno razmišljanje i rad – sticanje veština rada sa naučnim modelima, konceptima i praktičnim radom;
 • nauka u kontekstu – nastavnici demonstriraju važnost nauke kao discipline.

  Nazad

Globalne perspektive

Cambridge Globalne perspektive je program koji je sada dostupan u okviru Cambridge International Lower Secondary programa za učenike od 11 do 14 godina. Ovaj program bavi se podsticanjem, razvijanjem i unapređivanjem veština kao što su istraživanje, razmišljanje, analiza, evaluacija, saradnja i komunikacija, koje su nužne za funkcionisanje u savremenom svetu i predstavljaju veštine koje svaki uspešan i perspektivan mladi čovek mora da poseduje.

Pročitaj više

Kurikulum je zamišljen tako da pojačava vezu između engleskog kao prvog ili stranog jezika, nauke, matematike i digitalne pismenosti. Istraživanja pokazuju da što ranije u obrazovanju deca razviju ove veštine, to će veći njihov uticaj biti na njihovo dalje efektivno razvijanje u edukativnom smeru.

Predmet je koncipiran kao niz od šest izazova (Challenges) godišnje, na različite teme, koje nastavnici ili integrišu u postojeću nastavu ili postavljaju kao zasebne jedinice. Neke od tema izazova su: Belief systems, Conflict and peace, Demographic change, Sustainability, Poverty and inequality, Biodiversity and ecosystem loss, Education for all, Sport and recreation, Tradition, culture and identity, Family, Globalisation, Human rights…

Nazad

Digitalna pismenost

U savremeno doba informacione tehnologije su deo naše svakodnevice. Samim tim, digitalna pismenost sada je nužna i postalo je izrazito važno edukovati učenike što mlađeg uzrasta o njoj. Predmet Digitalna pismenost u okviru programa „Cambridge International Lower Secondary” koncipiran je tako da se učenici nauče najvažnijim veštinama u digitalnom svetu.

Pročitaj više

Veštine koje će učenici savladati na ovom predmetu su:

 • sposobnost pronalaženja i interpretacije pouzdanih informacija;
 • razumevanje naprednih tehnologija i njihove društvene funkcije;
 • bezbedna upotreba digitalnih tehnologija;
 • korisna upotreba digitalnih servisa;
 • kreiranje kompleksnih dokumenata i prezentacija;
 • davanje doprinosa digitalnom svetu.

Program je predviđen za sve uzraste i deo je British-based kurikuluma, što znači da je fleksibilan i da se može prilagođavati učenicima prema njihovim potrebama i kompetencijama, kao deo celokupnog Cambridge kurikuluma ili kao zaseban predmet.

Nazad

Umetnost i dizajn

Predmet Umetnost i dizajn pruža konstruktivnu osnovu učenicima da izraze sebe, razviju kritičko mišljenje i podstiču maštu kako bi na produktivan način izrazili svoja iskustva. Ovaj program je po svojoj prirodi kreativan i pruža ogromne mogućnosti za razvoj različitih veština koje će učenicima značiti u daljem budućem razvoju i učenju.

Pročitaj više

Nastava se odvija po principu istraživačkih i stvaralačkih aktivnosti koje podstiču na razmišljanje i refleksiju, kroz različite umetničke tehnike: slikanje, grafiku, modelovanje ili digitalnu umetnost, ali je omogućeno da se, koristeći resurse kojima učenici imaju slobodan pristup, njihov stvaralački rad stavi u personalizovan kontekst. Za ovaj predmet ne postoje konkretna testiranja, već su povratne informacije o progresu i uspehu učenika predviđene da budu u vidu konstruktivne komunikacije sa predmetnim nastavnikom, koji neprestano prati rad učenika i daje mu sugestije o tome šta je dobro, a na čemu je još potrebno raditi.

Na ovom programu cilj učenika je da:

 • nauče da sebe posmatraju kao umetnika i razviju svoju refleksivnost i nezavisnost;
 • razviju veštine potrebne za izražavanje kreativnih ideja i vizuelnu komunikaciju;
 • razumeju svoje mesto u svetu u kom je sve povezano na kreativan i inovativan način.

  Nazad

Fizičko obrazovanje

Redovna fizička aktivnost ključna je za fizičko i mentalno zdravlje. Zato je važno da škola ima ovaj predmet radi dobro izbalansiranog kurikuluma budući da postoje dokazi da redovno vežbanje znatno utiče na poboljšanje i efektivan akademski učinak učenika. Uspostavljanje kvalitetne rutine fizičke aktivnosti u Lower Secondary razredima pruža učenicima priliku da u ranom uzrastu počnu sa aktivnim i zdravim načinom života.

Pročitaj više

Učenici razvijaju veštine kontrolisanog pokreta kroz širok opseg fizičkih aktivnosti koje su prilagođene njihovom uzrastu, poput timskih sportova, igara, gimnastike i plesa. Ovaj predmet je od velikog značaja za razvijanje veština potrebnih za uspešno napredovanje kroz Cambridge akademski put. Nastava se odvija u vidu raznih izazova, zadataka i aktivnosti koji usmeravaju učenike da koriste veštine saradnje i timskog i individualnog rada u različitim kontekstima: kompetitivnom, atletskom, kooperativnom i pre svega usmerenom na zdravlje učenika. Aktivnosti se sprovode tako da kod učenika podstiču samopouzdanje, kognitivne sposobnosti i veštine komunikacije.

Tokom ovog programa učenici će:

 • naučiti da se kreću kontrolisano, puni samopouzdanja;
 • poboljšati svoje razumevanje koncepata taktike, pravila, strategije i kompozicionih ideja;
 • učestvovati u aktivnostima na odgovoran način i sa poštovanjem;
 • unaprediti znanje o tome kako fizička aktivnost pozitivno utiče na zdravlje i životni stil;
 • razviti veštine koje potenciraju fizičko, mentalno i društveno napredovanje.

  Nazad

Društvene nauke

Cambridge International Lower Secondary u okviru ovog predmeta učenicima pruža esencijalna znanja iz oblasti geografije, istorije i osnova biznisa, poslovne korespondencije i organizacije.

Pročitaj više

Program je prilagođen njihovom uzrastu i sadrži znanja koja vezuje nit globalnog značaja, a ona su prezentovana kroz interdisciplinarne projekte čiji je cilj da učenici na kreativan i dinamičan način steknu praktična znanja o svetu koji ih okružuje.

Cilj ovog programa je da učenici steknu informisanost i veštine racionalnog ponašanja u svrhu javne dobrobiti, kao građani sveta kulturne različitosti i demokratije.

Nazad

Vannastavne aktivnosti

Aktivnosti koje učenici praktikuju van regularnog školskog programa su od velike važnosti za primenu naučenog znanja u praksi, što doprinosi kvalitetu celokupnog obrazovnog iskustva i formira učenike kao perspektivne ljude za snalaženje u savremenom svetu.

Pročitaj više

Istraživanja su dokazala da učenici koji redovno učestvuju u vanškolskim aktivnostima pokazuju bolje rezultate na testovima, razvijaju njihovu vezanost za školsku ustanovu i podstiču unapređivanje socijalnih veština.

Tokom godine učenici će imati dva časa nedeljno, na kojima će u okviru izabrane oblasti raditi na kreativnim projektima koji će podstaći njihovu inovativnost, komunikacione sposobnosti i digitalne veštine.

Pored glavnih akademskih predmeta, u okviru Cambridge International Lower Secondary programa učenici biraju i jednu obaveznu vannastavnu aktivnost iz ponude:

 • robotika i STEM;
 • životne veštine i mindfulness – kreativno pisanje, pozorište, novinarstvo, čitanje…

  Nazad

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »