Image converted using ifftoany

Primena elektronskih interaktivnih tabli, koje su još poznate i kao elektronske bele table, pametne table ili interaktivne multimedijalne table, pretvara tradicionalnu predavačko-reproduktivnu nastavu u interaktivnu nastavu koja odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i dovodi do postizanja željenih ishoda učenja, koji su u skladu sa zahtevima modernog društva. Ovaj vid nastave, koja je Future ready school, obezbeđuje:

 • bolju motivisanost učenika i lakše održavanje njihove pažnje;
 • veću aktivnost učenika, umesto da budu koncentrisani na beleženje;
 • obogaćivanje sadržaja nastave različitim izvorima;
 • razvoj funkcionalnih sposobnosti učenika.

Uvođenje interaktivne elektronske table u nastavu čini predavanja i proces učenja atraktivnijim, dinamičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u sastavljanju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmena i prosleđivanja materijala učenicima, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja. Učenici više ne moraju da brinu o beleškama ili da se trude da održavaju pažnju, jer se na ovaj način pre svega podstiče njihova motivacija za aktivnim učešćem u procesu učenja.

interactive whiteboard 2

Upotreba interaktivne table pri kreiranju materijala za nastavu omogućava nastavniku korišćenje dokumenata iz različitih programa na radnoj površini, markiranje, uvećanje teksta, naglašavanje funkcijom „reflektor“ i druge mogućnosti, koje se koriste da bi se u fokus stavili bitni sadržaji. Takođe je moguće i čuvanje svih unetih izmena koje su nastale u toku predavanja ili pak zadržavanje prezentacije u prvobitnom obliku kako bi pri sledećem predavanju proces predavanja išao drugim putem, shodno potrebama učenika. Na interaktivnim tablama se može, uz pomoć takozvanih olovaka ili pak prsta, zaokruživati, pisati ili crtati različiti oblici koji se lako mogu prepoznati i kao pravilni geometrijski oblici po potrebi, a jednostavnim pokretima se može vršiti i raspoređivanje datih elemenata po površini, tj. tabli, što je naročito korisno pri šematskim prikazima.

Prednosti korišćenja interaktivnih tabli u nastavi su mnogobrojne:

 • omogućavaju veću aktivnost učenika u nastavnom procesu;
 • pružaju veću raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi;
 • daju veću mogućnost prilagođavanja učenika različitim stilovima učenja;
 • omogućavaju lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama;
 • pomažu razvijanje digitalnih veština učenika;
 • daju veću kreativnost;
 • veću motivaciju za učenje.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »