Postoji 6 različitih nivoa učenja koji određuju način na koji razmišljamo i procesuiramo informacije: pamćenje, razumevanje, primenjivanje, analiziranje, vrednovanje i stvaranje. Prva 3 nivoa su, razumljivo, jednostavnija, dok su druga 3 kompleksnija i značajnija za učenike.

Bloom's pyramid1. PAMĆENJE – Održavanje osnovnog znanja kroz učenje napamet ili prostim pamćenjem. Ovo je možda moglo da prođe u osnovnoj školi, ali što više napredujete u nivoima obrazovanja, to vam je potrebnije da učinite nešto više sa informacijama koje dobijate.

2. RAZUMEVANJE – Podrazumeva da naučeno možete i da ponovite svojim rečima i da objasnite šta se tačno događa u procesu koji opisujete.

Prva dva nivoa učenja pružaju dobru i čvrstu osnovu za nastavak i nadgradnju u obrazovnom procesu, i zato su oni veoma važni. Bez njih ne bi bilo ni naprednog učenja i stvaranja, odnosno neprednih nivoa znanja.

3. PRIMENJIVANJE – Testiranje u srednjoj školi i na fakultetu podrazumeva da upotrebite ono što ste naučili na prethodnim nivoima da biste rešili određene zadatke ili probleme. Primena zahteva da povezujete, rešavate probleme i da apstraktne ideje pretvarate u konkretne, praktične situacije.

4. ANALIZIRANJE – Nakon što primenite svoje znanje u praksi, biće potrebno da ga analizirate ili rastavite na različite komponente. Ovaj nivo znanja vam dozvoljava da uočite i ukažete na međusobne veze između svih elemenata koji čine proces i njegove celokupne strukture. Možete da uočite neizgovorene pretpostavke, logična obrazloženja i relevantnost podataka.

Na ova dva nivoa tačno znate da li dovoljno dobro poznajete materiju da biste dobro uradili test. Možete da odgovorite na pitanja: Zašto? Šta ako…? ili Kako bi nešto funkcionisalo?

5. VREDNOVANJE – Na ovom nivou je neophodno da date svoj sud, kritički razmišljate i ocenjujete informacije koristeći svoje znanje da donosite odluke i argumentujete svoje stavove. Na ovom nivou je neophodno da kritički razmišljate i da istinski, suštinski razumete proces ili oblast o kojima govorite.

6. STVARANJE – To je najviši nivo učenja, znanja i razmišljanja, na kome kombinujete elemente kako biste formirali koherentnu funkcionalnu celinu. Ono zahteva inventivnost, kreativnost i originalnost da bi se osmislile i stvorile nove stvari. Stvaranje objedinjuje sve nivoe učenja da bi se isplanirao, dizajnirao i u praksi primenio novi proizvod, koncept ili funkcija.

Print

Ključ uspeha je u kreativnom učenju

Kao što je snažna osnova značajna da podupre i održi čitavu strukturu, tako je nadgrađivanje znanja važno da biste razmišljali kritički i kreativno, snalazili se u novim situacijama i stvarali sopstvene ideje i proizvode. Ako nam prva dva nivoa u učenju pružaju osnovu, druga dva nam omogućavaju da istražujemo, a najviša dva nivoa da osmišljavamo i stvaramo.

Iz ovoga je sasvim jasno koji nivo učenja je potrebno da dostignete kako biste bili uspešni. Ne samo u učenju, već i u životu uopše. Upravo zbog toga nije dobro učiti samo za ocenu, za šta su prva dva, najjednostavnija nivoa dovoljna – usvajanje i reprodukcija znanja. Kako bismo osmislili i stvorili nešto novo, drugačije i originalno, neophodno je da znamo dovoljno i da budemo kreativni da učinimo nešto više sa svojim znanjem. Jer, samo istinsko znanje je preduslov i osnova uspeha.

U International Schoolu se uči za uspeh

Upravo u International Schoolu primenjujemo kreativni pristup nastavi i učenju. Naš drugačiji pristup nastavi podrazumeva mentorsku i individualnu nastavu, kao i prepoznavanje talenata, kvaliteta i potreba svakog učenika.

Savremen pristup nastavi u našoj školi podrazumeva da smo iz nastavnog procesa izostavili sve zastarele i često kritikovane odlike obrazovnog sistema u Srbiji, ali smo istovremeno zadržali i unapredili one kvalitetne, tradicionalne vrednosti, koje predstavljaju pozitivne strane takvog sistema.

Ovde učenike ne učimo samo da polože test ili dobiju dobru ocenu, već ih učimo da najpre razumeju materiju o kojoj govore, primenjuju svoje znanje u rešavanju svakodnevnih problema i zadataka, i učimo ih da budu kreativni i da stvaraju kako bi učinili nešto više svojim znanjem i koristili ga za proširivanje svojih mogućnosti i ostvarenja. Jer, uspeh naših učenika je i naš uspeh!

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »