International School je škola posvećena društvenom angažmanu, što se vidi i po inostranim projektima u kojima učestvuje, a jedan od važnih projekata u okviru kojih učenici International Schoola pokazuju visok nivo društvene svesti svakako je projekat „Teach the Future”.

Teach the Future projekat

I pre nego što smo svi osetili posledice klimatskih promena, evropska politika je prepoznala gorući problem, a svi znamo da se problemi rešavaju adekvatnim obrazovanjem. Iz ovog razloga je Evropska komisija uspostavila „Education for Climate Coalition”, kao vodeću inicijativu za rešavanje klimatskih promena u partnerstvu sa obrazovanjem.

O kakvom se projektu radi?

Projekat „Teach the future” bazira se na pomenutoj inicijativi Evropske komisije „Education for Climate Coalition”, pokrenutoj kako bi se kroz obrazovanje podigla svest o životnoj sredini i klimatskim promenama.

U želji da zajedno implementiramo učenje o klimatskim promenama i životnoj sredini u obrazovanje, ovaj projekat smo koncipirali vođeni sledećim ciljevima:

 1. procenjivanje kurikuluma i potrebe u školama za inkorporiranjem ovakvog sadržaja kako bismo videli gde ga možemo implementirati;
 2. obezbeđivanje kvalitetnih resursa sa informacijama o navedenim problemima nastavnicima i obučavanje nastavnika za održavanje efektivne nastave;
 3. motivisanje učenika i roditelja za učešće u rešavanju problema primenom inovativnog pristupa u edukaciji;
 4. promovisanje interdisciplinarnog pristupa učenju i učestvovanja u građanskim inicijativama u lokalnom okruženju kako bi učenici preuzeli odgovornost za svoje postupke i ponašanje, kao i unapređenje digitalnih veština kroz podsticanje mladih da se bave naukom i tehnologijom.

Faze projekta „Teach the Future”

Prva faza: Na osnovu analize nastavnika identifikovaćemo i razviti inovativne pristupe predavanju i učenju kada je reč o obrazovanju u vezi sa klimom. Razgovori sa naučnicima u oblasti klime pomoći će partnerima da identifikuju ključne poruke i važne resurse/alate za nastavu.

Druga faza: Izrada komandne table za podatke o obrazovanju u vezi sa klimom (drugi rezultat), koja nastavi pruža najkorisnije otvorene podatke, vizualizacije i primere, sa relevantnim informacijama i novostima o tome šta se trenutno preduzima. Ovaj alat će se dizajnirati tako da bude pristupačan/dostupan za više platformi: računar, laptop,
tablet računar i pametni telefon.

Treća faza: Podrazumeva kreiranje kursa za obuku nastavnika koji će omogućiti inovativne pristupe obrazovanju u vezi sa klimom i koji će se isprobati u školama.

Četvrta faza: Obuhvata finalizaciju rezultata, sakupljanje primera nastavnih aktivnosti i ishoda učenja, koji će potom biti predstavljeni putem platforme „Storymaps” (https://storymaps.arcgis.com/), kao vid pomoći sveobuhvatnoj promociji projekta.

Kampanja „Teach the Future” osmišljena je radi promocije veoma važnog obrazovnog pristupa učenju o klimatskim promenama.

Očekivani rezultati ovog projekta

 • Analiza nastavnog plana i programa kod različitih partnera, kao i potencijala za predavanje o budućnosti, obrazovanju u vezi sa klimom i upotrebi otvorenih podataka (R1);
 • Izrada onlajn komandne table za podatke o klimi (R2) – sredstvo namenjeno nastavnicima: ona prikuplja podatke o klimatskim promenama i naučne informacije koje se mogu koristiti kao podrška učenju i nastavi o klimi u školama;
 • Onlajn-kurs za obuku nastavnika (R3), koji je fokusiran na učenje o klimatskim promenama, uključivanje predloga za obuhvatanje obrazovanja u vezi sa klimom različitim predmetima i upotrebu naučnih podataka, kao i na podsticanje učenika da budu aktivni državljani i da učestvuju u problemima svoje lokalne zajednice, na primer kroz pristupe građanske nauke.

Šta će omogućiti ovi koraci?

 • Snabdevanje/pružanje novih resursa i veština koji će nastavnicima obezbediti delotvorno prenošenje obrazovanja u vezi sa klimom na učenike srednjih škola;
 • Pojačano naučno angažovanje učenika i nastavnika u pogledu klimatskih tema, uključujući inovativne pristupe poput građanske nauke;
 • Unapređenje sposobnosti mladih ljudi da rukuju digitalnim naučnim podacima i da prepoznaju njihov značaj;
 • Poboljšanje interdisciplinarnog učenja i digitalnih veština kod mladih ljudi, čime se povećava njihovo interesovanje za nauku, tehnologiju i aktivno građanstvo.

Implementacija kontrolne table – International School u okviru projekta „Teach the Future”

U inovativnoj inicijativi International School je uspešno implementirao rezultate projekta „Teach the Future”, integrišući dinamično obrazovanje o klimatskim promenama u svoj nastavni plan i program. Ovaj ambiciozni projekat angažovao je pet posvećenih nastavnika i preko 250 entuzijastičnih učenika, označavajući značajan korak u modernim obrazovnim pristupima. Nastavnici su besprekorno integrisali resurse projekta u različite predmete, uključujući…

Implementacija Erazmus projekta „Teaching the Future” ulazi u finalnu fazu

Erazmusov projekat „Teaching the Future”, u kome učestvuju partnerske škole iz Italije, Grčke, Španije, Srbije i sa Kipra, privodi se kraju. Trenutni fokus usmeren je na implementaciju i korišćenje resursa stvorenih tokom trajanja projekta, sa naglaskom na širenju stečenog znanja i uključivanju u različite aktivnosti. Značajan događaj u ovom procesu bio je prikaz rezultata projekta…

Evropski edukatori na LTT obuci u Atini za integraciju klimatskih promena u obrazovanje

Od 7. do 10. novembra 2023. godine Atina je bila domaćin treninga za nastavnike (LTT) u okviru Erazmus+ projekta „Teach the Future”, koji sprovodi International School. Edukatori iz partnerskih zemalja okupili su se u Doukas školi kako bi razmenili znanja i veštine neophodne za efikasno uključivanje tematike klimatskih promena u srednjoškolsko obrazovanje. Ovaj četvorodnevni trening…

Objavljen izveštaj „Teaching Climate”

Početkom 2020. godine devetogodišnja Sofi je pitala svog učitelja: „Da li je istina da imamo samo deset godina da spasimo planetu?” U tom trenutku njen učitelj nije znao šta da odgovori… (Kirbi i Veb, 2021) Objavljen je prvi rezultat projekta „Teaching the Future”, koji daje neke preporuke koje će pomoći u odgovoru na ovo pitanje.…

Ekološko obrazovanje u International Schoolu: Inicijativa za obrazovanje o klimatskim promenama pokrenuta je u Palermu

Predstavnici International Schoola sastali su se sa svojim projektnim partnerima početkom marta u Palermu radi utvrđivanja daljih koraka u okviru projekta Teach the Future. Cilj ovog društveno značajnog projekta je da implementira obrazovanje o klimatskim promenama i ekološko obrazovanje u tradicionalno obrazovanje u partnerskim zemljama – Belgiji, Italiji, Španiji, Srbiji, Grčkoj i Kipru.

International School učestvuje u još jednom Erasmus+ projektu: „Teach the Future”

International School nastavlja sa uspešnim učestvovanjem u Erasmus+ projektima. Ovog puta je naša škola deo projekta „Teach the Future”, koji je pokrenut s ciljem integrisanja edukacije o klimatskim promenama u srednje škole. Ovaj projekat se oslanja na prethodnu inicijativu Evropske komisije „Education for Climate Coalition”, koja je nastala radi podizanja svesti o životnoj sredini i…

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »