Erasmus + je renomirani međunarodni program Evropske komisije, čiji je cilj obrazovanje, obuka i mobilnost mladih, kao i sklapanje saradnje sa institucijama i organizacijama iz oblasti obrazovanja mladih i sporta.

Erasmus + projekti u saradnji sa International Schoolom

Erasmus + pruža priliku učenicima, nastavnicima i ljudima širom Evrope da studiraju, pohađaju obuku, učestvuju u internacionalnim projektima, volontiraju ili pronalaze posao u inostranstvu. Cilj programa Erasmus + su unapređenje i podrška razvoja na svim nivoima obrazovanja i usavršavanja, jačanje veze između formalnog i neformalnog obrazovanja i učenja i poboljšanje saradnje između obrazovanja i tržišta rada.

Projekat „EngLife”: Jačanje digitalnih kompetencija nastavnika engleskog jezika

Tokom ovog projekta trebalo bi da nastavnici usvoje važne veštine i znanja koje će potom moći da prenesu i drugim nastavnicima kako bi i oni bili u stanju da implementiraju inovativne pristupe u nastavi jezika, odnosno EngLife metodologiju, koja je u osnovi ovog projekta.

Erasmus+ projekat

Projekat „Teach the Future”: Kroz ekološko obrazovanje do ekološke svesti

I pre nego što smo svi osetili posledice klimatskih promena, evropska politika je prepoznala gorući problem, a svi znamo da se problemi rešavaju adekvatnim obrazovanjem. Iz ovog razloga je Evropska komisija uspostavila „Education for Climate Coalition”, kao vodeću inicijativu za rešavanje klimatskih promena u partnerstvu sa obrazovanjem.

Projekat „PT4ASD”: Osnaživanje i unapređivanje kapaciteta institucija kako bi se pomoglo mladim ljudima sa autizmom

Projekat „PT4ASD” uključuje izradu platforme koja će biti od koristi svima zainteresovanima, kao i unapređenje kompetencija i profesionalnog razvoja edukatora koji rade sa učenicima sa ASD-om. Još jedan od ciljeva projekta jeste i širenje svesti o učenicima sa ASD-om i promovisanje inkluzije.

fea-(15)

Tema „MIcro Community coopeRative @ School” projekta strateške saradnje je razvoj inovativnog pedagoškog pristupa za promociju preduzetničkih veština kod učenika od 12 do 18 godina. International School kao deo LINK obrazovne alijanse predstavljaće našu korporaciju i učestvovati na ovom izuzetnom projektu.

Učesnici projekta PT4ASD sastali su se u Kateriniju, Grčka, na svom petom transnacionalnom sastanku

Predstavnici International Schoola, Lora Mitić, Dušanka Anđelović i Lara Filipović, prisustvovali su transnacionalnom sastanku u Kateriniju, Grčka, u okviru programa Erasmus+. Projekat pod nazivom “PT4ASD” (Fizikalna terapija kao sredstvo za razvoj socioemocionalne, neverbalne komunikacije i veština građenja odnosa kod mladih sa autizmom), fokusira se na kreiranje terapijskih igara posebno dizajniranih za decu sa poremećajem iz…

Priručnik za nastavnike i roditelje, pripremljen u okviru Erasmus projekta PT4ASD, spreman je za cirkulaciju

Priručnik za nastavnike i roditelje, pripremljen u okviru Erasmus projekta PT4ASD, je odštampan i spreman za cirkulaciju. Ovaj priručnik sadrži raznovrsne kreativne i edukativne igre koje koriste fizioterapiju kao sredstvo za razvoj socio-emocionalnih veština, neverbalne komunikacije i sposobnosti izgradnje odnosa kod mladih osoba sa autizmom. Informisanje, obrazovanje i podizanje svesti među profesionalcima i pojedincima zainteresovanim…

„PT4ASD” obuka održana u Granadi (Španija)

Predstavnici International Schoola Lora Mitić, Dušanka Anđelović i Aleksandar Petrović nedavno su se vratili iz Granade, gde su bili na Erazmus+ projektnom putovanju. Cilj projekta pod nazivom „PT4ASD” (Fizioterapija kao sredstvo za razvoj socijalno-emocionalnih, neverbalnih komunikacionih i veština međuljudskih odnosa mladih sa ASD-om) bio je kreiranje terapeutskih igara posebno dizajniranih za decu sa autizmom (ASD-om).…

Implementacija kontrolne table – International School u okviru projekta „Teach the Future”

U inovativnoj inicijativi International School je uspešno implementirao rezultate projekta „Teach the Future”, integrišući dinamično obrazovanje o klimatskim promenama u svoj nastavni plan i program. Ovaj ambiciozni projekat angažovao je pet posvećenih nastavnika i preko 250 entuzijastičnih učenika, označavajući značajan korak u modernim obrazovnim pristupima. Nastavnici su besprekorno integrisali resurse projekta u različite predmete, uključujući…

Implementacija Erazmus projekta „Teaching the Future” ulazi u finalnu fazu

Erazmusov projekat „Teaching the Future”, u kome učestvuju partnerske škole iz Italije, Grčke, Španije, Srbije i sa Kipra, privodi se kraju. Trenutni fokus usmeren je na implementaciju i korišćenje resursa stvorenih tokom trajanja projekta, sa naglaskom na širenju stečenog znanja i uključivanju u različite aktivnosti. Značajan događaj u ovom procesu bio je prikaz rezultata projekta…

Evropski edukatori na LTT obuci u Atini za integraciju klimatskih promena u obrazovanje

Od 7. do 10. novembra 2023. godine Atina je bila domaćin treninga za nastavnike (LTT) u okviru Erazmus+ projekta „Teach the Future”, koji sprovodi International School. Edukatori iz partnerskih zemalja okupili su se u Doukas školi kako bi razmenili znanja i veštine neophodne za efikasno uključivanje tematike klimatskih promena u srednjoškolsko obrazovanje. Ovaj četvorodnevni trening…

Izveštaj sa prve konferencije za projekat MICR@S

Srećni smo što možemo da objavimo da je prva konferencija za projekat MICR@S, čiji je cilj da olakša uspešnu implementaciju MICR@S obrazovnih segmenata kroz edukaciju trenera, održana u periodu od 23. do 25. oktobra 2023. godine u Aveiru u Portugalu! Kompanija LINKgroup, koju predstavlja International School kao aktivni učesnik i partner projekta MICR@S, otvorila je…

Učesnici projekta „PT4ASD” su se okupili u Danskoj

Odlazak u Arhus (Danska) za predstavnike International Schoola predstavlja još jedno poglavlje učešća u Erazmus+ projektu „PT4ASD”. Školski psiholog i pedagog, kao i nastavnica predmeta Digital Media, pridružili su se kolegama iz Danske, Turske, Irske, Grčke i Španije na trećem projektnom sastanku. Tokom dva dana sastanci su se odvijali u danskoj školi za socijalno i…

Drugi transnacionalni sastanak projekta „MICR@S” održan onlajn

Partneri Erasmus+ projekta „MICR@S” sastali su se 5. jula na drugom transnacionalnom sastanku, koji je održan onlajn. Bio je to veoma plodonosan dan u kome su učesnici razmatrali različite teme i diskutovali o njima. Neke od njih su: napredak u radu na materijalima za učenje u okviru projekta „MICR@S”, čiji je cilj razvoj nastavnih materijala…

Sastankom u Varšavi obeležen kraj Erasmus+ projekta „EngLife”

U Varšavi je održana konferencija pod nazivom „Teaching English for the Future: How to Teach English to Teens with the Use of Digital Tools”, koja je obeležila i kraj Erasmus+ projekta „EngLife”. Na konferenciji su pred velikim brojem zainteresovanih nastavnika iz Poljske predstavljeni alati za unapređenje kompetencija nastavnika engleskog jezika. „Superteachers from the future are…

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »