Pored toga što je International School najmodernija Kembridž gimnazija u Srbiji, možemo se pohvaliti i da smo jedna od retkih Cambridge Global Perspectives škola u regionu. To znači da naši učenici imaju priliku da pohađaju jedinstveni, interdisciplinarni predmet Globalne perspektive i da zahvaljujući tome neprestano uvećavaju obim svojih veština, razvijaju kritičko mišljenje i uče na kreativan način.

Šire posmatrano, celokupan pristup i način rada u International Schoolu je drugačiji, inovativan, interdisciplinaran i kreativan, zbog čega, između ostalog, zavređuje mesto među Cambridge Global Perspectives školama.

Razvoj kritičkog i problemskog mišljenja

Working in the Global Perspectives programme, students acquire knowledge and skills in various subjects and learn how to combine those interdisciplinary competencies in order to successfully handle and solve concrete tasks in real-life situations. They are set to explore and learn about contemporary global issues that interest them.

They will conduct their own research, draw conclusions and explore their own perspectives, convictions and frame of mind. The knowledge they gain throughout those processes is both modern and of a highly practical nature.

Here’s an example of what that looks like: to solve a specific task, students may have to combine their knowledge of chemistry, biology and geography. On a different occasion, they may have to tap into what they have learned in subjects like history, international relations and economics.

That is precisely what the Global Perspective programme will teach them – to acquire and combine competencies across the board i.e. in different fields and implement them in order to solve specific tasks and situations. It is those abilities that guarantee success in higher education, whether it be in Serbia or abroad.

Veštine za uspeh u svakom pogledu

Ovakav inovativni način rada postavlja akademsko znanje u praktičan, realan kontekst. Učenicima omogućava da razvijaju nezavisno kritičko i problemsko mišljenje, kao i da jačaju svoje istraživačke, komunikativne i veštine timskog rada, što je neophodno za uspeh u školovanju, tokom studija i kasnije u karijeri.

Čak pruža i značajne prednosti, naročito ukoliko se ima u vidu da se najviše kritika upućuje na račun neprimenjivosti i nepraktičnosti prevashodno teorijskog znanja koje učenici u Srbiji usvajaju tokom školovanja, kao i na račun neusaglašenosti obrazovog sistema sa potrebama i zahtevima privrede. Ove kritike ne važe za obrazovanje koje učenici dobijaju u International Schoolu. Naime, upravo interdisciplinarni način rada i sam predmet Globalne perspektive koji se na tom principu zasniva, omogućavaju da se ovi nedostaci edukativnog sistema prevaziđu i učenicima prenese praktično i primenjivo znanje koje će ih učiniti konkurentnim.

Izborom Kembridž predmeta Globalne perspektive i načina rada učenicima se pruža najbolja prilika da budu uspešni ne samo iz svih predmeta u gimnaziji, već i da uspešno nastave akademski razvoj i da imaju izuzetne izglede za uspešnu karijeru u budućnosti.

International School na Kembridžovom veb-sajtu

International School našla se na uglednom sajtu Odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu (CAIE), i to zbog stvarno drugačijih časova i inovativnog pristupa nastavi.

Opisujući izuzetnost programa i kreativnost časova, autori su posebno istakli integraciju Globalnih perspektiva u nastavu Nacionalnog programa u cilju razvijanja veštine kritičkog mišljenja. International School se tako našla među tri jedinstvene studije slučaja koje su predstavljene svetu kao primer dobre prakse u obrazovanju.

Da biste pročitali ceo tekst koji je CAIE objavio o International Schoolu, posetite njihov sajt.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »