Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha. Zato je prvi i glavni cilj postojanja International School upravo ostvarivanje misije da naši učenici postanu građani sveta koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati uspešni ljudi i uzor novim generacijama.

Kvalitetno obrazovanje kao ključ napretka daje nam sposobnost da ispravno sagledamo svet oko sebe, da donosimo prave odluke i da na najbolji način iskoristimo šanse koje nam se pružaju. Zato je naša misija da svojim učenicima damo snagu i mudrost da svojim odlukama promene svet na bolje.

Sa vizijom da će naša škola biti mesto na kome će se rađati nove ideje, negovati talenti i unaprediti znanja, želimo da ohrabrimo učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i da sa nama podele radost uspeha.

Mission

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2020/21. je u toku! Prijavite se ovde »