Osnovne informacije i uslovi

Cambridge AICE Diploma je sumarni sertifikat koji podrazumeva izučavanje predmeta Cambridge International AS Level Global Perspectives & Research kao obaveznog, uz Cambridge International AS & A Level predmete iz tri oblasti:

  • Core group 0 – 9239 Global Perspectives & Research;
  • Mathematics & Science (Group 1) – 9618 Computer Science, 9700 Biology, 9701 Chemistry, 9702 Physics, 9709 Mathematics, 9990 Psychology;
  • Languages (Group 2) – 9093 English Language; AS level only: 8682 French Language, 8683 German Language, 8685 Spanish Language; A level only: 9716 French, 9717 German, 9719 Spanish*;
  • Arts & Humanities (Group 3) – 9481 Digital Media & Design, 9489 History, 9609 Business, 9699 Sociology, 9708 Economics, 9990 Psychology**;

* Napomena: Strani jezici AS i A nivoa nisu u nastavnom planu i programu škole, te je moguće samo polaganje ispita u redovnim rokovima.
** Napomena: 9990 Psychology se može ubrojati kao relevantan predmet ili u Grupi 1 ili u Grupi 3, ali se može iskoristiti za ispunjavanje kriterijuma samo za jednu od ovih grupa predmeta.

Potrebno je da kandidati za Cambridge AICE diplomu:

  • prikupe najmanje sedam bodova, uključujući obavezni predmet Cambridge International AS Level Global Perspectives & Research;
  • imaju bar po jedan poen iz svake od tri osnovne grupe predmeta (grupe 1, 2 i 3), uz obavezni predmet Cambridge International AS Level Global Perspectives & Research.

Da li se rezultati ispita AS i A nivoa prikupljeni u više ispitnih rokova mogu računati za AICE diplomu?

Kandidati mogu prikupljati rezultate za Cambridge AICE diplomu tokom više ispitnih rokova, pod uslovom da su svi rokovi održani u roku od 25 meseci. Ovo znači da kandidat koji konkuriše za Cambridge AICE diplomu u junskom roku 2022. može koristiti samo rezultate iz junskog ispitnog roka 2020. godine i kasnijih rokova.

Nakon završetka AS Level ispita, kandidat dobija ocenu označenu malim slovom od „a” do „e”, u zavisnosti od procenta uspešnosti. Ove ocene napisane malim slovima predstavljaju deo procesa polaganja A Level ispita, jer se rezultati sa AS Level ispita kombinuju sa rezultatima A2 Level ispita (drugom polovinom A Level ispita) kada kandidat izađe na ispit. Konačna ocena koja će biti navedena na AICE diplomi je prosečna ocena sa ispita nivoa AS i A2.

Kandidati koji ne pristupe polaganju svih komponenata ispita nivoa A u jednom roku, nego posebno polažu AS i A2 ispite mogu preneti svoje rezultate sa AS ispita u naredna dva ispitna roka. Ukoliko ne polože sve predviđene ispite tokom dva ispitna roka (period od oko 13 meseci), kandidati će ponovo morati da polažu sve delove ispita sa AS nivoa. Kandidatima koji odluče da ne polažu A2 komponente rezultati sa AS nivoa neće isteći, tj. nastaviće da važe.

Cambridge AICE diploma dodeljuje se prema sledećem sistemu bodovanja:

  • Cambridge International A Level broji se kao dva boda;
  • Cambridge International AS Level broji se kao jedan bod.

Imajte u vidu da predmet nivoa A podrazumeva ispit nivoa AS (koji se polaže tokom Year 12) i ispit nivoa A2 (koji se polaže tokom Year 13). Svaki od ovih podnivoa broji se kao jedan bod za sticanje AICE diplome. Kao alternativa, kandidati koji upišu predmet tokom poslednje godine školovanja ili dobiju nezadovoljavajuće rezultate mogu polagati ispit A nivoa (odnosno Y12 i Y13 komponente predmeta) u jednom ispitnom roku i steći dva boda.

Dakle, validne su sledeće kombinacije:

Cambridge International A Level (2 boda)Cambridge International AS Level (1 bod)Cambridge International AS Level Global Perspectives & Research (1 bod)*Ukupno bodova
3017
2217
1417
0617

Rezultati

Da bi se kvalifikovali za Cambridge AICE diplomu, kandidati moraju da polože ispit iz Osnovne grupe 0 i ispite iz bar po jednog predmeta iz svake od grupa 1, 2 i 3. Kandidat mora dobiti najmanje ocenu „E” („e”) na Cambridge International A nivou ili ocenu „E” („e”) na Cambridge International AS nivou. Povrh toga, kandidati moraju položiti dovoljan broj relevantnih predmeta za ukupno najmanje sedam Cambridge AICE bodova. Jedan od njih mora biti 9239 Global Perspectives & Research.

Kandidati koji ispune uslove za Cambridge AICE diplomu dobijaju kvalifikaciju „Pass” (prelazna), „Merit” (vrlodobar uspeh) ili „Distinction” (izvanredan uspeh). Kandidati se boduju prema ocenama iz svakog predmeta, na sledeći način:

Ocena sa Cambridge International A LevelBroj poena za Cambridge International A Level
A*140
A120
B100
C80
D60
E40
Ocena sa Cambridge International AS Level
Broj poena za Cambridge International AS Level
a60
b50
c40
d30
e20

Najveći mogući broj poena koji kandidat za Cambridge AICE diplomu može dobiti je 420. Kvalifikacija se zatim određuje na sledeći način:

Ukupan rezultatKvalifikacija (ako su ispunjeni Cambridge AICE kriterijumi)
360–420Cambridge AICE Diploma za izvanredan uspeh
250–359Cambridge AICE Diploma za vrlodobar uspeh
140–249Cambridge AICE Diploma za dovoljan uspeh
Ispod 140Cambridge AICE Diploma se ne dobija

Kandidatima koji ne uspeju da steknu Cambridge AICE diplomu biće dodeljeni Cambridge International AS & A Level sertifikati sa rezultatima iz pojedinačnih predmeta.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »