Izbor ustanove u kojoj će dete nastaviti obrazovanje je ogroman korak i za roditelje i za njih same jer da ta odluka često direktno utiče na usmerenje ka budućem poslu i budućnosti učenika. U tradicionalnim nacionalnim školama obrazovanje koje učenici dobiju može biti kvalitetno, međutim, vrlo često ga karakterišu jednoličnost i nefokusirano usmeravanje, zbog čega učenici bivaju uskraćeni za šanse da se njihove veštine i potencijali razviju do maksimuma, te ostaju u okviru poznatog okruženja i šablonskog gradiva.

Za ovu situaciju postoji drugačije rešenje za koje se roditelji dece koja završavaju osnovno obrazovanje sve češće odlučuju. Za učenike koji žele da svoj obrazovni put usmere već u ranoj fazi i imaju cilj da stvore mogućnost da svoje školovanje nastave van granica svoje zemlje, upis u internacionalnu školu nameće se kao sve učestaliji izbor. Pohađanje internacionalne škole predstavlja vredno iskustvo za učenike svih uzrasta – najviše za one koji su u dobu kada odlučuju čime žele da se bave kada uđu u svet odraslih, koji tip karijere ih interesuje i gde žele da žive i rade u budućnosti.

Obrazovanje u internacionalnoj školi pruža učenicima priliku da kroz iskustvo kulturne različitosti i internacionalnog okruženja prošire svoje vidike, razbiju jezičke barijere, postanu vešti u različitim stranim jezicima i otvore sebi mnogo veće mogućnosti za dalje školovanje, najčešće u inostranstvu. Diplome internacionalnih škola su međunarodno priznate i vrednovane, čime se stiče prestižan kredibilitet za dalje lično razvijanje.

Po čemu se internacionalne škole izdvajaju od drugih?

1. Negovanje vrednosti od svetskog značaja

Samim tim što vreme u školi provode među vršnjacima sa različitim kulturnim i nacionalnim poreklom, učenici dele ista iskustva i uče se da već u ranom periodu prepoznaju i prihvataju različitost. Internacionalne škole stavljaju snažan fokus na stvaranje interkulturalnog razumevanja već u samom obrazovanju koje pružaju učenicima, čime se stvara klima da oni razviju osećaj dubokog razumevanja sveta oko sebe.

Mnoge internacionalne škole imaju ogranke u drugim zemljama u svetu, što doprinosi povezivanju zajednice. Ovo takođe olakšava učenicima da prošire svoje vidike, povežu se sa vršnjacima i testiraju svoje znanje u internacionalnom okruženju na načine koji ne bi bili mogući u nacionalnoj školi.

Time što su izloženi različitostima, veštine i znanje koje dobijaju u ovakvoj školi imaju potencijal da od učenika naprave buduće zrele ljude sa širokim pogledom na svet i pojedince koji aktivno učestvuju u globalnim dešavanjima. Neki od najpoznatijih internacionalnih školskih programa, poput Cambridge International programa, koji su implementirani u veliki broj svetskih škola, neguju ove vrednosti i ističu se svojim kvalitetom.

2. Kvalifikacije od internacionalnog ugleda

Kada birate odgovarajuću ustanovu, način na koji je koncipiran njen program od velike je važnosti za budući obrazovni razvoj učenika. Internacionalne škole poseduju izrazito sveobuhvatne kurikulume koji pružaju priliku učenicima da personalizuju znanje koje stiču time što će, pored glavnih predmeta, imati i širok izbor vannastavnih aktivnosti, poput kreativnog pisanja, izvođačkih umetnosti, sporta i slično.

Na ovaj način učenici, pored klasičnih predmeta iz STEM koncepta, šire svoje vidike i na univerzitetima se ističu zbog svog jakog akademskog znanja u oblastima društvenih nauka. Za ovakav koncept školovanja osobeno je da uspešno stvara diplomce koji su svestrani i kompletni, što ih izdvaja i stvara od njih jake kandidate za upis na prestižne internacionalne univerzitete. Internacionalni programi su priznati širom sveta i ovo dopušta učenicima da neosetno menjaju akademsko okruženje ukoliko do toga dođe.

3. Mnogo veća posvećenost učenicima

Ono što posebno privlači roditelje učenika koji žele da obezbede najkvalitetnije obrazovanje za svoje dete jeste to što su internacionalne škole koncipirane tako da se nastava odvija u manjim odeljenjima, što dozvoljava veću pažnju prema individualnom radu sa učenikom. Na ovaj način učenici efektivnije i sa većom pažnjom savladavaju gradivo. Nastavni kadar je takođe tako organizovan da je i van regularne nastave dostupan za dodatna pitanja učenika i dopunsku nastavu po potrebi, čime se u ovaj koncept obrazovanja uspešno implementira ideja personalizacije učenja za svakog učenika ponaosob. Ovako se obezbeđuje dublje i kvalitetnije razumevanje nastave i osigurava dugotrajnost znanja koje se u školi dobije.

4. Škole budućnosti

Učionice internacionalnih škola dizajnirane su po najvišim svetskim standardima i praktikuju ideju future-ready škola, što znači da je njihova opremljenost takva da učenicima pruža najmodernije tehnološke resurse za rad i učenje kako bi se obrazovni program maksimalno iscrpeo na kreativan način.

Internacionalne škole su škole 21. veka koje pripremaju učenike da funkcionišu u savremenom svetu i u njemu primenjuju svoja znanja, prilagođena zahtevima potpuno drugačije budućnosti. Takvo školovanje, gde se fokus stavlja na stvaranje modernih mladih ljudi koji govore svetskim digitalnim jezikom, jedan od ključnih elemenata za sticanje kvalifikacija potrebnih za odlično funkcionisanje u svetu sutrašnjice.

5. Uzbudljivo okruženje kao prilika za razvoj

Internacionalne škole najčešće se nalaze u glavnim gradovima i samim tim što su već u centru zbivanja one stvaraju klimu za susrete učenika najrazličitijih profila. Pored toga što prenošenju znanja pristupaju na kreativan i napredan način, one doprinose povezivanju učenika, ali i razvoju učenika kao modernih mladih ljudi sa velikim mogućnostima pred sobom. Ovakav program ima veliki uticaj na razvoj emocionalne i socijalne inteligencije kod dece, koji je u kombinaciji sa kvalitetnim i izbalansiranim kurikulumom preduslov za napredovanje i uspeh dece. Deca koja pohađaju internacionalne škole dobijaju uvid u način na koji kasnije komuniciraju pri susretu sa različitim kulturama i vršnjacima, a tako stiču i samopouzdanje.

Ove privilegije takođe su prednost International Schoola, koji predstavlja jednu od najtraženijih škola u regionu sa velikim ugledom među univerzitetima i čiji program pruža najkvalitetniju akademsku osnovu i odskočnu dasku za nastavak školovanja u inostranstvu.

»Saznajte više o pogodnostima koje dobijate pri upisu u International School

Register
Upis za generaciju 2023/24. je u toku! Prijavite se ovde »