IB Diploma program je svetski poznat i priznat program koji srednjoškolcima omogućava sticanje konkurentnih znanja neophodnih za 21. vek i savladavanje izazova i zadataka koji ih adekvatno pripremaju za studiranje na prestižnim univerzitetima širom sveta.

Uz to, ovaj jedinstveni, rigorozni ali svrsishodan program zasnovan je na ideji celovitog razvoja ličnosti, te uz predmete koji će direktno koristiti učenicima u budućim akademskim i poslovnim poduhvatima sadrži i predmete koji utiču na razvoj kvalitetnih i poželjnih osobina i stavova, odnosno omogućava potpun intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj.

IB Diploma Programme

Mnogo je razloga zašto bi trebalo izabrati IB Diploma program, jer je ovo, pre svega, jedinstvena prilika da se potpuno pripremite za studije van zemlje, ali predstavićemo i druge faktore koji ga čine kvalitetnim i rado biranim u tako bitnom periodu života – kada donosite odluku koja utiče na vaše buduće akademske šanse.

1. Program sa kredibilitetom – visoki standardi i kvalitet kurikuluma

Kvalitet IB Diploma programa prepoznaju i uvažavaju brojni svetski univerziteti istaknute reputacije, jer su kriterijumi na kojima se zasniva IB Diploma program rigorozni, zbog čega je on prepoznat kao prava priprema za najcenjenije univerzitete.

2. Svestranost i celokupan razvoj

IB Diploma program koncipiran je u skladu sa vaspitno-obrazovnim zahtevima za celokupan razvoj mladih ljudi u najintenzivnijem periodu razvoja – adolescenciji. Holistički pristup i usmerenost na njihov potpuni mentalni, emocionalni, socijalni, fizički i duhovni rast i razvoj čine ovaj program kompletnim i kvalitetnim.

Pročitajte više o IB diplomi i njenoj priznatosti u svetu »

3. Internacionalno priznata diploma

S obzirom na da IB programi imaju takav status u svetu, IB diploma je, shodno tome, internacionalno priznata. Učenici koji završe sve obaveze predviđene programom i steknu IB diplomu otvaraju sebi vrata za najprestižnije svetske univerzitete, a naročito američke.

4. Podsticanje kritičkog mišljenja

Podstiču se kritičko i kreativno mišljenje kod učenika i filozofski odnos prema svetu kroz kritičke osvrte, preispitivanje informacija, postavljanje pitanja, interaktivnost i proaktivnost u nastavi. Ova tvrdnja je rezultat istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem da se ispita kako IB Diploma program utiče na razvoj kritičke svesti kod učenika koji ga pohađaju.

IB Diploma program postaje sve zastupljeniji u školama širom sveta

Škole vide IB Diploma program kao način da se učenici u potpunosti pripreme za akademske izazove i da streme uspešnoj budućnosti. Zvaničan podatak govori da trenutno 2.200 škola u 140 zemalja nudi IB Diploma program, kao i da preko 115.000 učenika raznih nacionalnosti pohađa ovaj program, što dovoljno govori o njegovom položaju u svetu, odnosno o autoritetu u svetu obrazovanja.

 

5. Učenici postaju građani sveta

Razvoj internacionalne svesti i negovanje multikulturalizma je jedna od važnih stavki IB programa. Učenici koji pohađaju International School uglavnom nastavljaju školovanje i svoj obrazovni put na brojnim univerzitetima širom sveta, a IB Diploma program čini da još tokom srednje škole formiraju „mindset” građana sveta.

6. Interdiscliplinarni predmeti = sveobuhvatno obrazovanje 

Pored obaveznih „core” predmeta, koji obuhvataju raznovrsne aktivnosti poput pisanja eseja i radionica i gde je fokus na razvoju veština pisane i usmene komunikacije, javnog nastupa, debatovanja i slično, učenici imaju i izbornu grupu predmeta iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, a mogu izabrati i viši nivo predmeta koji ih zaista interesuju i iz kojih možda postanu eksperti jednog dana. 

7. Razvoj socijalno poželjnih osobina

Budući da je škola okruženje koje u najvećoj meri utiče na to kakve će osobine i navike mladi steći, IB organizacija je koncipirala nastavne programe tako da sadrže aktivnosti koje direktno utiču na podizanje svesti i razvoj društveno poželjnih i pozitivnih osobina. Podstiču se humanost, empatija, altruizam i društvena odgovornost kroz obavezne aktivnosti koje uključuju društveno koristan rad i razvoj svesti o svojoj zajednici.

Više o predmetima u okviru IB Diploma programa »

8. Razvoj odgovornosti i posvećenosti cilju

Uvežbavaju se disciplina, odgovornost i zdrav odnos prema obavezama, radu i uslovima za postizanje željenih rezultata. Visoki standardi ocenjivanja i zahtevni zadaci pravi su način da na vreme razviju radne navike i pripreme se za visoke standarde svetskih univerziteta.

9. Veštine 21. veka za fakultet i posao

Stiču se karijerno važne veštine koje se cene u akademskom svetu i koje je potrebno razviti što ranije u procesu školovanja kako bi se obezbedile veće šanse za uspeh, što dokazuju i rezultati sprovedenog istraživanja na ovu temu. Veština komunikacije, veština upravljanja vremenom, organizovanost, proaktivnost i upornost u ispunjavanju zacrtanog cilja su veoma bitne za akademski i karijerni uspeh.

10. IB učenici su usmereni na uspeh i streme visokim ciljevima

Učenici koji upišu IB Diploma program, pored izvrsnog obrazovanja, odnosno kompletnog programa koji ispunjava sve kriterijume i standarde kvaliteta u vaspitnoobrazovnom i pedagoškom pogledu, dobijaju i pozitivno usmerenje i ispravan stav prema sopstvenom razvoju i napretku, kao i jak motiv za postignućem i uspehom. IB Diploma program je idealna osnova za predstojeće obrazovne izazove na fakultetu i u životu.

Neka jedinstveno, inovativno, savremeno i svetski priznato srednje obrazovanje bude vaš izbor, jer pravim izborom srednje škole birate i bolju budućnost za sebe. Iskoristite priliku da steknete neophodne kvalifikacije za dalja akademska osvajanja i diplomu koja će vam biti ulazna karta za najbolje univerzitete širom sveta!

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »