International School je zvanično dobila akreditaciju za mogućnost polaganja ACT i SAT testova, koji su priznati od strane svih četvorogodišnjih koledža i univerziteta u Americi.

Zahvaljujući ovoj prestižnoj akreditaciji International School stiže brojne benefite kao što su: direktno dobijanje rezultata koje učenici ostvare na testovima AP, PSAT/NMSQT, SAT i ACT, učestvanje u reviziji AP Course Audit, olakšano pronalaženje smeštaja za učenike sa invaliditetom i redovno dobijanje svih publikacija o ACT i SAT kursevima.

Položen ACT test – uslov za studiranje na američkim fakutetima

ACT ispit je koncipiran u formi standardizovanog testa, koji je neophodan uslov da bi se učenik upisao na diplomske studije u Americi. Američki fakulteti ga koriste u svrhu dodatne klasifikacije prijavljenih studenata, a akcenat se stavlja na konkretnu procenu znanja i veština. Rezultati testa uslovljavaju rangiranje budućih studenata, iz čega direktno proizlazi da je ovaj test dopuna prijemnog ispita za upis na američke fakultete, pa su adekvatna informisanost i priprema neophodni.

SAT test uz ACT neophodan za upis na američke fakultete

SAT je vrsta standardizovanog testa koji je, slično kao i ACT, koncipiran kao obavezan deo prijemnog ispita za upis na američke fakultete ili za dobijanje sportskih ili akademskih stipendija. Ovaj test je posebno pogodan i iz razloga što budući studenti kad ga jednom polože dobijene rezultate mogu slati na više univerziteta, a ne striktno samo na jedan. Pored toga što se koristi kao deo prijemnog ispita na američkim fakultetima, sve više je u upotrebi i na pojedinim univerzitetima u Evropi.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »