Upisna procedura u našoj školi sastoji se iz dve faze.

Prva faza

 • Popunjavanje online prijave za upis
 • Sastanak roditelja/staratelja i stručnog tima
 • Psihološko testiranje i intervju potencijalnog učenika sa školskim psihologom u cilju formiranja ocene psihofizičkih sposobnosti i nadarenosti učenika
 • Upoznavanje učenika i roditelja sa akademskim, društvenim i moralnim kodeksom ponašanja u International Schoolu
 • Usaglašavanje uslova školovanja sa roditeljima/starateljima, kao i zajedničkih očekivanja

Ako potencijalni učenik uspešno prođe testiranje i intervju sa psihologom, i ukoliko se ostvari dogovor oko uslova školovanja, upisna procedura se nastavlja i pristupa se drugoj fazi.

Druga faza

 • Popunjavanje formulara za upis u odgovarajući razred
 • Potpisivanje ugovora o školovanju između International Schoola i učenika i roditelja/staratelja
 • Dostavljanje neophodne dokumentacije:
  • Izvod iz matične knjige rođenih ili pasoš
  • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti deteta za upis u školu
  • Potvrda o izmirenju prve rate, polugodišnje školarine ili školarine u celosti
 • Za upis u odgovarajući razred osnovne škole:
  • svedočanstvo o završenom 5. razredu osnovne škole ukoliko je dete pohađalo Nacionalni program ili
  • izveštaj o uspehu za Year 6 ukoliko je dete pohađalo Cambridge program (poželjno Statement of result za Cambridge Primary) ili
  • izveštaj o uspehu za Year 5, ako je dete pohađalo K12 sistem
 • Za upis u odgovarajući razred srednje škole:
  • svedočanstvo osnovne škole za upis u prvi razred ili
  • svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole za upis u ostale razrede

Za više informacija, pišite nam na: admission@iss.edu.rs

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »