Kao važan deo LINK edu Alliance, International School od samog osnivanja ispunjava i sprovodi visoke kriterijume i zvanične standarde po kojima je prestižna obrazovna zajednica LINK ustanova poznata širom sveta.

LINK standardi koji se koriste u nastavi u International Schoolu plod su sveobuhvatne i stručne analize najkvalitetnijih savremenih nastavnih metoda, iskustva upotrebe tehnologije u nastavi, želje za što efektivnijim nastavnim procesom i neophodnosti usklađenosti rada sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.

Ovi standardi čvrsto su utemeljeni na višedecenijskom iskustvu uspešnog rada obrazovnih ustanova u okviru sistema LINK Educational Alliance, u kome istaknuto mesto zauzima upravo International School. Zahvaljujući oslanjanju na proverene prakse koje se primenjuju u najboljim svetskim školama i implementaciji visokih EU standarda kada je u pitanju kvalitet nastave i obrazovanja, International School već dugo sa uspehom primenjuje ove standarde u svom radu.

Visoki LINK standardi izvrsnosti glavni su razlog zbog koga je International School kod nas i u regionu prepoznat kao škola koja svojim učenicima donosi visok kvalitet nastave i savremene pristupe, zahvaljujući čemu njeni učenici bez problema nastavljaju svoj obrazovni put u najboljim svetskim školama i na fakultetima, ali i na drugim ustanovama u okviru LINK edu Alliance. Implementacija i ostvarivanje LINK standarda u International Schoolu se pažljivo i redovno nadgledaju i unapređuju kako bi se osiguralo da naši učenici uvek dobijaju najkvalitetnije znanje.

10 načela LINK standarda ostvarenih u International Schoolu

1. Kvalitetno obrazovanje je univerzalno ljudsko pravo i, kao takvo, predstavlja preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.

2. Za kvalitetno obrazovanje neophodan je kvalitetan rad obrazovne ustanove u svim okolnostima.

3. Za sprovođenje kvalitetnog rada obrazovne ustanove zadužen je obrazovani, kvalifikovani i kompetentni stručni kadar, u skladu sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.

4. Standardi i prakse obrazovne ustanove moraju odgovarati potrebama obrazovne ustanove, pravnim zahtevima, savremenim potrebama i zahtevima pojedinca i društva.

5. Kvalitetan rad obrazovne ustanove predstavlja preduslov za usvajanje vrednosti, donošenje adekvatnih odluka i izbora, kao i preduslov za uspeh u privatnom, društvenom i profesionalnom životu pojedinca.

6. Kvalitetan rad obrazovne ustanove podrazumeva efektivnu, etičku, društveno odgovornu i ekološku praksu.

7. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove imaju zajednički cilj uspostavljanja kvalitetnog obrazovanja za sve učenike i međusobno sarađuju i neguju komunikaciju baziranu na poštovanju i razumevanju.

8. Obrazovne ustanove koriste Priručnik za samoevaluaciju obrazovnih ustanova u svrhu samoprocene, moderacije praksi i aktivnosti i podrške svim članovima zajednice obrazovne ustanove.

9. Kvalitet rada obrazovne ustanove ogleda se u etičkim, ekološkim i profesionalnim aktivnostima, uz poštovanje opštih principa i pravila ponašanja i sprovođenje aktivnosti koje doprinose opštem dobru svih članova društva.

10. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove konstantno ocenjuju, moderiraju i unapređuju sopstvenu praksu i aktivnosti, obezbeđujući kvalitet rada obrazovne ustanove u službi svih učenika, nastavnika, roditelja i društvene zajednice, bez obzira na to kakve su okolnosti.

Dokumenti na osnovu kojih se sprovode LINK standardi u International Schoolu

1) LINK standardi za nastavnike

Nastavnici u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance moraju da ispunjavaju visoke standarde koji podrazumevaju sinergiju adekvatnih profesionalnih kompetencija, poštovanje visokih etičkih načela i neophodnih aktivnosti za kreiranje najbolje nastavne prakse.

LINK standardi za nastavnike predstavljaju reprezentativne tačke u odnosu na koje su nastavnici dužni da oblikuju svoju nastavu i unapređuju profesionalni integritet.

Oni podrazumevaju:

 • unapređenje kompetencija i inovativnost u nastavi;
 • odgovornost u unapređenju znanja i kompetentnosti učenika;
 • ispunjavanje profesionalnosti i negovanje radne etike;
standardi_za_nastavnike

2) LINK standardi za pedagoške lidere

Pedagoški lideri predstavljaju važan deo LINK edu Alliance. Oni su zaduženi za unapređenje nastavnih procesa i podizanje kvaliteta obrazovnih ustanova.

Standardi predstavljaju smernice koje pedagoškim liderima služe da unaprede sopstveni pristup, kao i da pravednije i objektivnije pristupe evaluaciji obrazovnih ustanova.

Standardi za pedagoške lidere treba da ih motivišu da požrtvovano i neprekidno rade na:

 • razvijanju sopstvenih kompetencija, vrednosti, načela i veština efektivnog upravljanja;
 • ispunjavanju svoje uloge u unapređenju rada obrazovnih ustanova;
 • unapređenju svoje profesionalnosti i radne etike;
standardi_za_uprave_obrazovnih_ustanova

3) LINK standardi za učenike

Standardi za učenike predstavljaju plodotvoran spoj vrednosti, načela, akademskih kompetencija i neophodnih aktivnosti za promovisanje celoživotnog učenja, razvoja socioemocionalnih, digitalnih i akademskih kompetencija, kao i odgovornog odnosa prema radu i sopstvenom napretku i budućnosti kod učenika.

Oni sadrže smernice i uputstva za preduzimanje neophodnih aktivnosti koje će dovesti do željenih ishoda obrazovanja, zahvaljujući kojima dobijamo ugledne LINK učenike: sposobne da se samostalno usavršavaju, kritički i problemski misle, kreativno doprinose svetu oko sebe i profesionalno odgovaraju na zahteve koje 21. vek donosi pred njih.

Standardi se posebno fokusiraju na tri ključne oblasti za pravilan i sveobuhvatan razvoj učenika:

 • akademski razvoj;
 • socioemocionalni razvoj;
 • psihofizički razvoj;
standardi_za_ucenike

4) Priručnik za samoevaluaciju LINK standarda u okviru obrazovnih ustanova

Proces samoevaluacije izuzetno je važan u sprovođenju LINK standarda u okviru konkretnih obrazovnih ustanova. Reč je istovremeno o kontroli kvaliteta, ali i o načinu unapređenja postojećih praksi i pristupa.

Cilj samoevaluacije je da obezbedi najviše standarde i njihovu realizaciju u svakodnevnoj praksi obrazovnih ustanova.

Drugim rečima: samoevaluacijom ispunjenosti LINK standarda vrednuje se kvalitet rada obrazovne ustanove kroz identifikaciju pozitivnih primera i praksi, u čijem sprovođenju treba istrajati, ali i elemenata koje je neophodno unaprediti.

Zahvaljujući tome, svaka ustanova može da planira neophodne mere i postupke na planu unapređivanja standarda kako bi polaznicima obezbedila nastavu najvišeg kvaliteta.

Evaluaciju sprovodi posebno formiran tim proverenih eksperata koji u odgovarajućem periodu na osnovu različitih podataka proveravaju ispunjenost ključnih indikatora kvalitetne nastave.

prirucnik_za_samoevaluaciju_skola

Taj proces podrazumeva pažljivu analizu sledećih oblasti:

 • misija, vizija i etos obrazovne ustanove;
 • kvalitet organizacije obrazovne ustanove i njenog upravljanja;
 • kvalitet obrazovnovaspitnog rada;
 • kvalitetni sistemi podrške učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima;
 • razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovne ustanove;

5) LINK Priručnik za nastavnike

LINK edu Alliance uvek bezuslovno teži tome da svojim nastavnicima obezbeđuje prilike za najkvalitetnije profesionalno usavršavanje kako bi željeni ishodi obrazovanja bili u skladu sa svetskim kriterijumima kojih se naše škole pridržavaju.

„Priručnik za nastavnike” donosi nastavnicima škola u okviru LINK edu Alliance smernice za izvođenje nastave koje odgovaraju primerima najviših standarda u savremenom obrazovanju kojih se naše edukativne institucije pridržavaju kako bi obezbedile najkvalitetnije obrazovanje svojim učenicima.

Savremeni nastavnik 21. veka podrazumeva sposobnost prilagođavanja standardima škola budućnosti. Edukacija savremenih škola sa sobom je donela nove paradigme kompetencija samih nastavnika, kao i načine na koje se takav pristup prezentuje učenicima. Moderni oblici znanja sa sobom donose i potpuno novo razumevanje nastave i gradiva koje predavači moraju da savladaju kako bi imali odgovoran odnos prema svom radu, napretku i budućnosti samih učenika.

prirucnik_za_nastavnike

Sveobuhvatan priručnik za usavršavanje modernog nastavnika obuhvata sledeće:

 • kratku i zabavnu istoriju obrazovanja,
 • upoznavanje sa novim paradigmama obrazovanja, znanja i kompetencija,
 • uvid u to kako izgleda istinski savremena nastava,
 • kako na najbolji način inkorporirati tehnologiju u savremene oblike nastave,
 • šta odlikuje savremenog nastavnika
 • i još mnogo toga.

LINKgroup i International School – za moderno i kvalitetno obrazovanje

Kao i sve ustanove u okviru LINK edu Alliance, i International School važi za sinonim kvaliteta kada je reč o modernom obrazovanju. Rad po najvišim standardima koje oličava LINK edu Alliance upravo je ono što je izdvojilo International School kao najmoderniju školu u regionu.
Vaše dete zaslužuje najkvalitetnije školovanje, a International School i LINK edu Alliance će se pobrinuti da to i dobije.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »