Kao važan deo LINK edu Alliance, International School od samog osnivanja ispunjava i sprovodi visoke kriterijume i zvanične standarde po kojima je prestižna obrazovna zajednica LINK ustanova poznata širom sveta.

LINK standardi koji se koriste u nastavi u International Schoolu plod su sveobuhvatne i stručne analize najkvalitetnijih savremenih nastavnih metoda, iskustva upotrebe tehnologije u nastavi, želje za što efektivnijim nastavnim procesom i neophodnosti usklađenosti rada sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.

Ovi standardi čvrsto su utemeljeni na višedecenijskom iskustvu uspešnog rada obrazovnih ustanova u okviru sistema LINK Educational Alliance, u kome istaknuto mesto zauzima upravo International School. Zahvaljujući oslanjanju na proverene prakse koje se primenjuju u najboljim svetskim školama i implementaciji visokih EU standarda kada je u pitanju kvalitet nastave i obrazovanja, International School već dugo sa uspehom primenjuje ove standarde u svom radu.

Visoki LINK standardi izvrsnosti glavni su razlog zbog koga je International School kod nas i u regionu prepoznat kao škola koja svojim učenicima donosi visok kvalitet nastave i savremene pristupe, zahvaljujući čemu njeni učenici bez problema nastavljaju svoj obrazovni put u najboljim svetskim školama i na fakultetima, ali i na drugim ustanovama u okviru LINK edu Alliance. Implementacija i ostvarivanje LINK standarda u International Schoolu se pažljivo i redovno nadgledaju i unapređuju kako bi se osiguralo da naši učenici uvek dobijaju najkvalitetnije znanje.

10 načela LINK standarda ostvarenih u International Schoolu

1. Kvalitetno obrazovanje je univerzalno ljudsko pravo i, kao takvo, predstavlja preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.

2. Za kvalitetno obrazovanje neophodan je kvalitetan rad obrazovne ustanove u svim okolnostima.

3. Za sprovođenje kvalitetnog rada obrazovne ustanove zadužen je obrazovani, kvalifikovani i kompetentni stručni kadar, u skladu sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.

4. Standardi i prakse obrazovne ustanove moraju odgovarati potrebama obrazovne ustanove, pravnim zahtevima, savremenim potrebama i zahtevima pojedinca i društva.

5. Kvalitetan rad obrazovne ustanove predstavlja preduslov za usvajanje vrednosti, donošenje adekvatnih odluka i izbora, kao i preduslov za uspeh u privatnom, društvenom i profesionalnom životu pojedinca.

6. Kvalitetan rad obrazovne ustanove podrazumeva efektivnu, etičku, društveno odgovornu i ekološku praksu.

7. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove imaju zajednički cilj uspostavljanja kvalitetnog obrazovanja za sve učenike i međusobno sarađuju i neguju komunikaciju baziranu na poštovanju i razumevanju.

8. Obrazovne ustanove koriste Priručnik za samoevaluaciju obrazovnih ustanova u svrhu samoprocene, moderacije praksi i aktivnosti i podrške svim članovima zajednice obrazovne ustanove.

9. Kvalitet rada obrazovne ustanove ogleda se u etičkim, ekološkim i profesionalnim aktivnostima, uz poštovanje opštih principa i pravila ponašanja i sprovođenje aktivnosti koje doprinose opštem dobru svih članova društva.

10. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove konstantno ocenjuju, moderiraju i unapređuju sopstvenu praksu i aktivnosti, obezbeđujući kvalitet rada obrazovne ustanove u službi svih učenika, nastavnika, roditelja i društvene zajednice, bez obzira na to kakve su okolnosti.

Dokumenti na osnovu kojih se sprovode LINK standardi u International Schoolu

1) LINK standardi za nastavnike

Nastavnici u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance moraju da ispunjavaju visoke standarde koji podrazumevaju sinergiju adekvatnih profesionalnih kompetencija, poštovanje visokih etičkih načela i neophodnih aktivnosti za kreiranje najbolje nastavne prakse.

LINK standardi za nastavnike predstavljaju reprezentativne tačke u odnosu na koje su nastavnici dužni da oblikuju svoju nastavu i unapređuju profesionalni integritet.

Oni podrazumevaju:

 • unapređenje kompetencija i inovativnost u nastavi;
 • odgovornost u unapređenju znanja i kompetentnosti učenika;
 • ispunjavanje profesionalnosti i negovanje radne etike;
standardi_za_nastavnike

2) LINK standardi za pedagoške lidere

Pedagoški lideri predstavljaju važan deo LINK edu Alliance. Oni su zaduženi za unapređenje nastavnih procesa i podizanje kvaliteta obrazovnih ustanova.

Standardi predstavljaju smernice koje pedagoškim liderima služe da unaprede sopstveni pristup, kao i da pravednije i objektivnije pristupe evaluaciji obrazovnih ustanova.

Standardi za pedagoške lidere treba da ih motivišu da požrtvovano i neprekidno rade na:

 • razvijanju sopstvenih kompetencija, vrednosti, načela i veština efektivnog upravljanja;
 • ispunjavanju svoje uloge u unapređenju rada obrazovnih ustanova;
 • unapređenju svoje profesionalnosti i radne etike;
standardi_za_uprave_obrazovnih_ustanova

3) LINK standardi za učenike

Standardi za učenike predstavljaju plodotvoran spoj vrednosti, načela, akademskih kompetencija i neophodnih aktivnosti za promovisanje celoživotnog učenja, razvoja socioemocionalnih, digitalnih i akademskih kompetencija, kao i odgovornog odnosa prema radu i sopstvenom napretku i budućnosti kod učenika.

Oni sadrže smernice i uputstva za preduzimanje neophodnih aktivnosti koje će dovesti do željenih ishoda obrazovanja, zahvaljujući kojima dobijamo ugledne LINK učenike: sposobne da se samostalno usavršavaju, kritički i problemski misle, kreativno doprinose svetu oko sebe i profesionalno odgovaraju na zahteve koje 21. vek donosi pred njih.

Standardi se posebno fokusiraju na tri ključne oblasti za pravilan i sveobuhvatan razvoj učenika:

 • akademski razvoj;
 • socioemocionalni razvoj;
 • psihofizički razvoj;
standardi_za_ucenike

4) Priručnik za samoevaluaciju LINK standarda u okviru obrazovnih ustanova

Proces samoevaluacije izuzetno je važan u sprovođenju LINK standarda u okviru konkretnih obrazovnih ustanova. Reč je istovremeno o kontroli kvaliteta, ali i o načinu unapređenja postojećih praksi i pristupa.

Cilj samoevaluacije je da obezbedi najviše standarde i njihovu realizaciju u svakodnevnoj praksi obrazovnih ustanova.

Drugim rečima: samoevaluacijom ispunjenosti LINK standarda vrednuje se kvalitet rada obrazovne ustanove kroz identifikaciju pozitivnih primera i praksi, u čijem sprovođenju treba istrajati, ali i elemenata koje je neophodno unaprediti.

Zahvaljujući tome, svaka ustanova može da planira neophodne mere i postupke na planu unapređivanja standarda kako bi polaznicima obezbedila nastavu najvišeg kvaliteta.

Evaluaciju sprovodi posebno formiran tim proverenih eksperata koji u odgovarajućem periodu na osnovu različitih podataka proveravaju ispunjenost ključnih indikatora kvalitetne nastave.

prirucnik_za_samoevaluaciju_skola

Taj proces podrazumeva pažljivu analizu sledećih oblasti:

 • misija, vizija i etos obrazovne ustanove;
 • kvalitet organizacije obrazovne ustanove i njenog upravljanja;
 • kvalitet obrazovnovaspitnog rada;
 • kvalitetni sistemi podrške učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima;
 • razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovne ustanove;

LINKgroup i International School – za moderno i kvalitetno obrazovanje

Kao i sve ustanove u okviru LINK edu Alliance, i International School važi za sinonim kvaliteta kada je reč o modernom obrazovanju. Rad po najvišim standardima koje oličava LINK edu Alliance upravo je ono što je izdvojilo International School kao najmoderniju srednju školu u regionu.

Vaše dete zaslužuje najkvalitetnije školovanje, a International School i LINK edu Alliance će se pobrinuti da to i dobije.

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »