Cilj projekta „Fizikalna terapija kao sredstvo za razvoj socioemocionalne, neverbalne komunikacije i veština građenja odnosa kod mladih sa autizmom” (PT4ASD) jeste da osnaži i unapredi kapacitete institucija kako bi se pomoglo ovim mladim ljudima. Projekat uključuje i izradu platforme koja će biti od koristi svima zainteresovanima, kao i unapređenje kompetencija i profesionalnog razvoja edukatora koji rade sa učenicima sa ASD-om.

Poremećaj ASD je razvojni poremećaj koji često ometa društvenu komunikaciju i interakciju i utiče na ponašanje i interesovanja koja su ograničena ili se ponavljaju.

Širenje svesti o učenicima sa ASD-om i promovisanje inkluzije

Još jedan od ciljeva projekta jeste i širenje svesti o učenicima sa ASD-om i promovisanje inkluzije. Primena metodologije za unapređenje komunikacionih i društvenih veština kroz kreativne igre na različitim jezicima može i te kako biti od koristi učenicima sa ASD-om. Osim toga, planiran je i onlajn-priručnik kako bi se roditeljima i edukatorima pružila potrebna podrška.

Projekat je okupio stručnjake iz prestižnih organizacija iz Turske, Danske, Španije, Irske i Grčke, dok je International School izabran da učestvuje kao istaknuta obrazovna institucija iz Srbije.

Poboljšavanje motorne koordinacije, socioemocionalne i neverbalne komunikacije kod mladih ljudi sa autizmom

Ideja je da se kroz primenu najbolje prakse poveća kapacitet organizacija koje rade sa mladima sa autizmom kako bi im pomogle da poboljšaju svoju motornu koordinaciju, socioemocionalnu i neverbalnu komunikaciju, kao i sposobnost održavanja odnosa.

Edukatori i treneri će se upoznati sa problemima koji sprečavaju mlade sa ASD-om da razviju svoje komunikacione, socijalne i druge veštine. Pored toga, ovladaće i veštinama za pružanje pomoći kroz fizikalnu terapiju mladima koji se nose sa ovim problemima.

Razvijanje inovativnih metoda u oblasti obrazovanja osoba sa ASD-om, pružanje podrške ličnom razvoju učenika i povećanje kompetencija nastavnika samo su neki od planiranih ishoda ovog projekta.

Učesnici

  • Ministarstvo nacionalnog obrazovanja – Turska;
  • Nacionalna inkluzivna džudo organizacija – Irska;
  • Agifodent Group – Španija;
  • SOSU Ostjylland – Danska;
  • Platon M.E.P.E – Grčka;
  • International School – Srbija;
  • Yeşildüzce Special Education Practice School – Turska;
  • Hacı Hidayet Türkseven Special Education Practice School – Turska.

Priručnik za nastavnike i roditelje, pripremljen u okviru Erasmus projekta PT4ASD, spreman je za cirkulaciju

Priručnik za nastavnike i roditelje, pripremljen u okviru Erasmus projekta PT4ASD, je odštampan i spreman za cirkulaciju. Ovaj priručnik sadrži raznovrsne kreativne i edukativne igre koje koriste fizioterapiju kao sredstvo za razvoj socio-emocionalnih veština, neverbalne komunikacije i sposobnosti izgradnje odnosa kod mladih osoba sa autizmom. Informisanje, obrazovanje i podizanje svesti među profesionalcima i pojedincima zainteresovanim…

„PT4ASD” obuka održana u Granadi (Španija)

Predstavnici International Schoola Lora Mitić, Dušanka Anđelović i Aleksandar Petrović nedavno su se vratili iz Granade, gde su bili na Erazmus+ projektnom putovanju. Cilj projekta pod nazivom „PT4ASD” (Fizioterapija kao sredstvo za razvoj socijalno-emocionalnih, neverbalnih komunikacionih i veština međuljudskih odnosa mladih sa ASD-om) bio je kreiranje terapeutskih igara posebno dizajniranih za decu sa autizmom (ASD-om).…

Učesnici projekta „PT4ASD” su se okupili u Danskoj

Odlazak u Arhus (Danska) za predstavnike International Schoola predstavlja još jedno poglavlje učešća u Erazmus+ projektu „PT4ASD”. Školski psiholog i pedagog, kao i nastavnica predmeta Digital Media, pridružili su se kolegama iz Danske, Turske, Irske, Grčke i Španije na trećem projektnom sastanku. Tokom dva dana sastanci su se odvijali u danskoj školi za socijalno i…

Predstavnici International Schoola otputovali u Irsku radi razmene ideja za razvoj igara u okviru projekta „PT4ASD”

Nakon inicijalnog transnacionalnog sastanka u Turskoj, partneri Erasmus+ projekta „PT4ASD” okupili su se u istorijskom irskom gradu po imenu Nina kako bi kreirali nacrte igrica za decu sa poremećajem autističnog spektra. Svi partneri su pre sastanka morali da dostave nacrte igara kako bismo svi zajedno mogli tamo da ih testiramo, a svaka igra trebalo je…

International School na prvom transnacionalnom sastanku učesnika Erasmus+ projekta „PT4ASD” u Turskoj

Učesnici Erasmus+ projekta „PT4ASD” okupili su se 16. i 17. februara u Turskoj, u gradu Duzdže (Düzce), na prvom transnacionalnom sastanku. Partneri iz Irske, Španije, Danske, Grčke, Srbije i Turske predstavili su jedni drugima organizacije i škole iz kojih dolaze i promovisali dobru praksu. Poseta školama u Turskoj namenjenim isključivo osobama sa posebnim potrebama Učesnici…

International School učestvuje u još jednom međunarodnom Erasmus+ projektu

International School je ponovo izabran da predstavlja Srbiju u međunarodnom Erasmus+ projektu. Cilj projekta „Fizikalna terapija kao sredstvo za razvoj socioemocionalne, neverbalne komunikacije i veština građenja odnosa kod mladih sa autizmom” (PT4ASD) jeste da osnaži i unapredi kapacitete institucija za sprovođenje socioemocionalne i neverbalne komunikacije mladih ljudi sa autizmom. Ovo uključuje i izradu platforme koja…

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »