competence tree

Da bi učenici bili spremni za izazove koji su pred njima, potrudili smo se da ih dobro pripremimo, i to počev od viših razreda osnovnog obrazovanja, a zatim i kasnije kroz srednju školu. Školovanje u International Schoolu je savršen spoj teorije i prakse, opštih i stručnih znanja i istovremeno pruža učenicima opštu kulturu i informisanost. Razvijanjem kompetencija neophodnih za intelektualno i emotivno sazrevanje učenika, naša škola ih sprema ne samo za dalje školovanje već i za stvarne životne situacije.

 

Međupredmetne kompetencije obezbeđuju našim učenicima uspešno snalaženje u svakodnevnom životu i radu. One su rezultat velikog broja aktivnosti, koje se ostvaruju u svim nastavnim predmetima tokom celokupnog školovanja. Za razvoj ovih kompetencija važni su ne samo nastavni sadržaji već i metode kojima se oni proučavaju, te učenjem dominiraju, pre svega, istraživačke i interaktivne metode, refleksija, kritičko mišljenje, kooperativno učenje, kao i druge metode koje osnažuju učestvovanje učenika u vaspitnoobrazovnom procesu.

Zahvaljujući aktivnom i predanom radu na negovanju i razvoju pisane i žive reči, učenici International Schoola razumeju, koriste i kritički razmišljaju o idejama, činjenicama, osećanjima i stavovima koje izražavaju drugi na srpskom jeziku u usmenom i pisanom obliku. Sposobni su da adekvatno izraze i tumače sopstvene misli, stavove, osećanja, kako pisano tako i usmeno. U International Schoolu učenici aktivno rade na razvoju svojih jezičkih sposobnosti kako bi bez poteškoća, sa uspehom, učestvovali u različitim društvenim i kulturnim situacijama na primeren, konstruktivan i kreativan način.

Učenje stranih jezika u International Schoolu podrazumeva sposobnost razumevanja, prezentovanja i kritičkog mišljanja o idejama na sličnom nivou kao kod korišćenja maternjeg jezika.

Zahvaljujući inovativnim metodama za uspešno savlađivanje gradiva matematike, učenici su u stanju da koriste, opišu i objasne matematičke pojmove i procedure, predvide pojave, donose matematički zasnovane odluke i rešavaju probleme u različitim situacijama. Mogu da identifikuju i razumeju ulogu koju matematika ima u savremenom životu i aktivno, konstruktivno i kritički učestvuju u životu zajednice i doprinose razvoju iste.

U International School učenici uspešno koriste i primenjuju znanje i naučne metode pri prepoznavanju naučnih problema, formulišu naučna objašnjenja pojava i izvode činjenično zasnovane zaključke o naučno relevantnim pitanjima. Oni razumeju nauku kao najznačajniji oblik ljudskog saznanja i delatnosti za razvoj društva, imaju razvijenu svest o načinima na koje nauka i tehnologija oblikuju život u savremenom društvu i razumeju koliko je važno imati odgovoran odnos prema upotrebi naučnih dostignuća za današnje i buduće generacije.

Školovanje u International Schoolu omogućava učenicima prepoznavanje, razumevanje i rešavanje problemskih situacija u kojima rešenje nije vidljivo na prvi pogled, a sve to koristeći znanja i veštine stečene u okviru različitih predmeta. Rešavanje problema podrazumeva i spremnost učenika da se angažuju i konstruktivno i promišljeno doprinose rešavanju problema sa kojima se suočava zajednica kojoj pripadaju.

Učenici International Schoola kritički usvajaju i koriste znanja iz oblasti informacionih tehnologija, približavajući na taj način stečena znanja potrebama savremenog društva, u cilju ostvarivanja ličnih ciljeva i aktivnosti.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »