Google-Apps-for-Education

Prateći kretanja primene informacionih tehnologija u nastavi, Savremena gimnazija koristi mnogobrojne servise koje pružaju Google aplikacije za obrazovanje. To su, na prvom mestu, imejl i čet, ali i zajednički disk za čuvanje dokumenata onlajn, aplikacija za postavljanje/predavanje radnih zadataka, kalendar sa svim bitnim datumima, veb-sajtovi itd.

Svaki učenik naše škole pri upisu dobija nalog pomoću kog može da pristupi svim Google aplikacijama koje International School koristi.

Izvor: www.google.com/edu

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »