Cilj International Schoola je da neguje talente svojih učenika i usavršava njihove transverzalne kompetencije koje su primenljive i van samog nastavnog plana i programa. Pored sticanja akademske izvrsnosti, naši učenici teže da postanu građani sveta 21. veka, zbog čega se fokusiramo na lični razvoj svakog učenika pojedinačno, kao i na njihove digitalne kompetencije, metakogniciju, socioemocionalne kompetencije, veštine rešavanja problema i kritičko mišljenje.

Razvoj veština koje su učenicima potrebne da bi uspeli u životu

U našoj školi verujemo da su lični razvoj i usavršavanje transverzalnih kompetencija od suštinskog značaja za pružanje pomoći učenicima da ostvare svoj puni potencijal. Zato nudimo niz kurseva i programa za školovanje na daljinu osmišljenih da pomognu učenicima da razviju veštine koje su im potrebne da bi uspeli u školi i životu.

Kada su u pitanju naši učenici koji se školuju na daljinu, naš fokus na lični razvoj počinje postavljanjem specifičnih, ostvarivih ciljeva. Kontinuirano radimo sa učenicima koji se školuju na daljinu kako bismo identifikovali njihove prednosti i oblasti koje treba poboljšati i pomogli im da naprave plan za postizanje svojih ciljeva.

Pored tradicionalnih školskih predmeta, nudimo niz vannastavnih kurseva koji podstiču učenike da se uključe u proces kontinuiranog učenja i neguju svoje talente.

Takođe, fokusiramo se na izgradnju zajednice i uzajamne podrške u našoj školi. Učenici stiču samopouzdanje negovanjem pozitivnih odnosa sa nastavnicima i mentorima, kao i uz konstantnu podršku dok rade na ostvarenju svojih ciljeva.

Posvećeni smo tome da pomognemo svim učenicima da ostvare svoj puni potencijal i postanu samouvereni, sposobni i saosećajni lideru u svetu sutrašnjice.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »