Rad International Schoola počiva kako na međusobnoj saradnji učenika, roditelja i zaposlenih škole tako i na pravilima i kodeksima koje propisuje International School. Pravilnici se uspostavljaju kako bi učenicima, ali i profesorima i ostalom školskom osoblju obezbedili sigurnu i zdravu sredinu za učenje i rad.

U pravilnicima su tačno navedene procedure ponašanja i realizovanja aktivnosti, a učenici i zaposleni imaju obavezu da ih poštuju, u skladu sa ugovorom o školovanju, odnosno ugovorom o zaposlenju. International School je, kao i do sada, uvek tu da razjasni sve nedoumice i odgovori na pitanja u vezi sa pravilima i procedurama.

U nastavku su svi pravilnici koje uspostavlja International School a sa njima bi, pored članova International School, trebalo da budu upoznati i roditelji učenika, kako bi mogli na najbolji način da doprinesu funkcionisanju škole.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »