U skladu sa odredbama Statuta International Schoola, Upravni odbor International Schoola (u daljem tekstu: Škola) na sastanku održanom dana 12. 4. 2023. usvojio je:  

Pravilnik o školovanju na daljinu u International Schoolu

Osnovne odredbe

Član 1

Pravilnik o obrazovanju na daljinu propisuje način, procedure i druge odredbe koje se tiču obrazovanja na daljinu, kao i prava i obaveze učenika koji pohađaju International School isključivo kao učenici na daljinu. Učenici koji pohađaju obrazovno-vaspitni program na daljinu u International Schoolu upisani su kao „učenici na daljinu”, u skladu sa odredbama Ugovora o školovanju na daljinu.  

Učenje na daljinu

Član 2

Učenje na daljinu obezbeđuje obrazovanje učenicima koji nisu fizički prisutni u tradicionalnom okruženju u učionici. Informacije i sadržaj časova prenose se pomoću tehnologije. Pristup nastavi na daljinu mora se sprovesti na odgovoran, siguran i efikasan način, uz poštovanje svih etičkih i pravnih normi. Da bi završili program obrazovanja na daljinu, učenici moraju:

 • kompletirati kurseve za učenje na daljinu za svaki predmet putem platforme za učenje na daljinu;
 • realizovati pismene zadatke, domaće zadatke i probne ispite i postići prolaznu ocenu iz svih predmeta.

 

Akademski integritet

Član 3

Akademski integritet je skup etičkih načela kojima učenik garantuje da su svi radovi koje je predao njegovi originalni autorski radovi. Akademska iskrenost je preduslov za usvajanje znanja i, kao takva, predstavlja nužan uslov za akademski integritet učenika. Kako bi se poštovala akademska iskrenost, učenicima je zabranjeno da:

 • predaju bilo kakav rad koji nije njihovo autorsko delo;
 • koriste plagirane sadržaje u bilo kakvim radovima (pisanim, multimedijalnim, usmenim, kreativnim i drugim radovima);
 • postavljaju i dele pismene radove, zadatke, odgovore na pisane radove ili zadatke ili bilo kakve nastavne materijale ili multimedijalne sadržaje koje mogu videti drugi učenici ili treća lica;
 • pružaju ili primaju neodobrenu pomoć tokom pismenih zadataka;
 • koriste resurse veštačke inteligencije za izradu radova;
 • predstavljaju bilo kakve falsifikovane ili prepravljane dokumente svojim nastavnicima.

S ciljem pružanja podrške učenicima da poštuju akademsku iskrenost, mentori, tutori, roditelji i treća lica ne smeju pružati pomoć u toku pismenih provera ili tokom drugih radova za ocenu. Ukoliko se učenik ne ponaša prema stavu 3 ovog člana, Škola će sprovesti disciplinske mere u skladu sa Školskim pravilnikom o ponašanju. Ispitni materijali ili komponente ispita za finalne Kembridž ispite koji nisu u skladu sa ovim članom neće biti uzeti u obzir. To kao posledicu može imati da učenik ne položi ispit.  

Korišćenje autorskih materijala

Član 4

Nastavni plan i program i kursevi koje koristi International School su autorsko delo Škole. Preuzimanje, kopiranje, umnožavanje, distribucija ili izmena autorskog dela bez pisanog odobrenja autora predstavlja kršenje autorskih prava. Muzika, filmovi i knjige takođe su primeri autorskih dela. Neodobreno korišćenje autorskih materijala u školskim radovima učenika je strogo zabranjeno. U slučaju aktivnosti protivnih ovom članu, biće primenjen Školski pravilnik o ponašanju.  

Bezbednost učenika tokom nastave na daljinu

Član 5

International School je posvećen održavanju okruženja za rad i učenje u kome učenici, nastavnici i drugo osoblje mogu napredovati u intelektualnom, profesionalnom, ličnom i socijalnom smislu. Takvo okruženje mora biti oslobođeno zastrašivanja, straha, prisile ili odmazde. Podaci koji su putem interneta kreirani, preneti, primljeni ili kojima se pristupa ne smeju imati sadržaj koji bi mogao biti protumačen kao uvredljiv, diskriminatoran, nepristojan, preteći, uznemirujući ili služiti za remećenje mira ili zastrašivanje drugih lica. U skladu sa Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika i sa ciljem zaštite bezbednosti učenika u nastavi na daljinu, učenicima je zabranjeno da:

 • daju i dele svoje ili tuđe osetljive lične podatke putem interneta (korisničko ime, lozinku, lične informacije);
 • neovlašćeno uzimaju, koriste ili otkrivaju tuđe šifre ili lozinke;
 • podstiču ili šalju uvredljive mejlove i poruke ili da odgovaraju na njih;
 • prosleđuju spam mejlove, lančane poruke ili druge nepoželjne reklamne materijale ili poruke;
 • koriste neprikladan, nepristojan, preteći ili omalovažavajući rečnik;
 • preduzimaju bilo kakve diskriminatorne aktivnosti;
 • kreiraju ili prenose kompjuterske viruse;
 • kopiraju, umnožavaju ili preuzimaju softverske ili elektronske podatke bez dozvole;
 • šalju ili postavljaju diskriminatorne, uznemirujuće ili preteće poruke ili slike;
 • koriste sadržaj ili slike drugih ljudi bez njihovog odobrenja;
 • vređaju na osnovu rase, godina, pola, verskih ili političkih stavova, nacionalnog porekla, invaliditeta, seksualnog opredeljenja ili bilo kojih drugih osobina koje su zaštićene zakonom.

Ponašanje protivno odredbama u ovom članu rezultiraće merama u skladu sa Školskim pravilnikom o ponašanju.  

Pravilnik o ponašanju tokom nastave na daljinu

Član 6

Učenici su odgovorni za prikladno ponašanje za vreme obrazovanja na daljinu. Učenici su u obavezi da obaveste zaposlenog u školi ukoliko primete sigurnosni ili bezbednosni problem na platformi za učenje na daljinu. U prilogu Pravilniku o ponašanju, učenicima je zabranjeno da:

 • šalju ili postavljaju poverljive materijale i razmenjuju tajne ili informacije Škole van organizacije;
 • krše autorska prava Škole;
 • učestvuju u neodobrenim transakcijama koje Školu mogu izložiti trošku ili prouzrokovati neželjene internet usluge ili prenose podataka;
 • učestvuju kao gledaoci ili razmenjuju pornografske ili nepristojne sadržaje;
 • šalju ili postavljaju sadržaj koji služi za klevetu ili omalovažavanje drugih osoba;
 • odbiju da učestvuju u sigurnosnoj istrazi;
 • koriste školsku imejl-adresu u političke ili religiozne svrhe ili u svrhu bilo kakvog vida klađenja;
 • ugroze sigurnost sistema za elektronsku komunikaciju u vlasništvu organizacije;
 • šalju anonimne mejlove;
 • učestvuju u bilo kakvoj ilegalnoj aktivnosti koristeći školsku imejl-adresu;
 • snimaju i šalju bilo koji održan čas;
 • snimaju i prosleđuju snimak nastavnika i/ili drugih učenika;
 • učestvuju u uznemiravanju i/ili zlostavljanju putem interneta;
 • varaju na pismenim proverama i/ili plagiraju pismene provere;
 • brišu ispitne materijale sa svog Google Drive naloga.

Plagijarizam iz stava 3 ovog člana podrazumeva preuzimanje i predstavljanje ideja, reči ili drugog sadržaja kao sopstveno autorsko delo ili korišćenje tuđeg autorskog dela bez adekvatnog referisanja na izvor, kao što je:

 • kopiranje i prenos informacija sa interneta i predstavljanje tih informacija kao sopstveno autorsko delo;
 • kopiranje bilo kog dela bez adekvatnog navođenja izvora.

Varanje iz stava 4 ovog člana podrazumeva:

 • delovanje ili dovođenje u zabunu pomoću obmane ili prevare;
 • praktikovanje prevare ili obmane s ciljem kršenja pravila;
 • dostavljanje pitanja/odgovora/radova drugom učeniku;
 • preuzimanje pitanja/odgovora/školskog rada od drugog učenika.

Prepisivanje, svesno dozvoljavanje drugim učenicima da prepisuju od vas i/ili neadekvatno korišćenje sadržaja sa interneta povlači sa sobom određene disciplinske mere propisane Pravilnikom o ponašanju. Tokom nastave na daljinu učenik mora:

 • koristiti prikladan rečnik;
 • poštovati regulative o autorskim pravima;
 • poštovati i štititi sve učenike i zaposlene u okruženju nastave na daljinu;
 • redovno obavljati svoje obaveze;
 • pratiti instrukcije nastavnika;
 • poštovati pravila u okviru Pravilnika o ponašanju.

S ciljem pružanja podrške obrazovanju učenika u nastavi na daljinu, roditelji su u obavezi da:

 • obezbede da je rad učenika autentičan, i kao takav, njegovo autorsko delo;
 • obaveste Školu o bilo kakvim sumnjivim aktivnostima;
 • obezbede da učenici prate lajvstrim nastave;
 • prate napredak učenika;
 • se ponašaju u skladu sa Pravilnikom o ponašanju.

Škola je oslobođena odgovornosti u slučaju nepovoljnih ishoda do kojih može doći usled izostanka angažmana učenika. Roditelji su dužni da prate napredak učenika i realizaciju obaveza koje podrazumevaju kursevi za učenje na daljinu.  

Odgovornost Škole

Član 7

Nastavnici su u obavezi da:

 • sprovode časove u skladu sa akademskim kalendarom Škole i rasporedom časova;
 • obaveste direktora škole ukoliko primete problem na školskim kompjuterima i/ili na školskoj platformi koji bi mogao dovesti u pitanje sigurnost ili bezbednost učenika i nastavnika;
 • se ponašaju u skladu sa Pravilnikom o ponašanju.

Koordinator za učenje na daljinu je u obavezi da:

 • dopunjuje dosije učenika u skladu sa Pravilnikom o ponašanju;
 • obaveštava direktora škole o izveštajima o povredama obaveza učenika;
 • obaveštava roditelje i direktora Škole o realizaciji obaveza učenika, ponašanju učenika i izveštajima o povredama obaveza učenika;
 • obezbeđuje podršku učenicima u saradnji sa predmetnim nastavnicima.

 

Pismene provere i probni ispiti

Član 8

Učenici su u obavezi da rade pismene zadatke i probne ispite na daljinu prema utvrđenom rasporedu. Pismeni zadaci i probni ispiti na daljinu sprovode se i ocenjuju prema Cambridge International pravilima i kriterijumima. Učenici su u obavezi da se ponašaju u skladu sa instrukcijama dežurnog nastavnika tokom pismenih provera i probnih ispita. Učenicima nije dozvoljeno da koriste bilo koje druge programe za kontrolisanje uređaja na daljinu osim odobrenog programa za deljenje svog ekrana sa dežurnim nastavnikom. Izrada pismenih zadataka i polaganje probnih ispita su obavezni, jer se na osnovu njih formiraju očekivane ocene za potrebe polaganja zvaničnih Kembridž ispita.  

Zvanični Kembridž ispiti

Član 9

Za uspešnu nostrifikaciju Kembridž sertifikata i upis na fakultete neophodno je sticanje Kembridž sertifikata. Kembridž sertifikati se dobijaju za uspešno položene Kembridž ispite. Zvanični Kembridž ispiti se polažu u zvanično verifikovanim Kembridž internacionalnim školama tokom junskog i novembarskog ispitnog roka. Učenici koji ne mogu da polažu ispite u International Schoolu moraju sa svojim roditeljima istražiti dostupnost verifikovanih Kembridž internacionalnih škola u svojoj lokalnoj sredini i prijaviti se. Učenici na daljinu mogu polagati ispite u International Schoolu kao privatni kandidati.  

Tehnički zahtevi

Član 9

Učenici na daljinu moraju ispuniti sledeće tehničke zahteve, odnosno moraju posedovati:

 • računar, laptop ili tablet;
 • pristup internetu;
 • kameru;
 • mikrofon.

Škola ni na koji način nije odgovorna ukoliko se nastava na daljinu ne sprovodi uredno zbog nedovoljnog protoka interneta i/ili neispravnog rada hardvera i operativnih sistema uređaja navedenih u prethodnom stavu.  

Završne odredbe

Article 11

Pravilnik o učenju na daljinu stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Predsednik Upravnog odbora ________________________________________

 

Zorana Bodiroga

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »