U zavisnosti od fakulteta i univerziteta koje žele da upišu, učenici International Schoola mogu da odaberu jedan od dva programa koja im škola nudi – Cambridge i International Baccalaureate Diploma program.

Šta je suštinska razlika između Cambridge i IB Diploma programa? Da li su oba programa isključivo na engleskom jeziku? Kako izgledaju predmeti na ovim programima i koje diplome i sertifikate učenici dobijaju kada ih završe?

Odgovore pronađite u nastavku.

Cambridge International
program

International Baccalaureate
Diploma program

Plan i program

Učenik samostalno kreira svoj kurikulum tako što bira predmete, a svaki predmet detaljno izučava.

English Language i Global Perspectives su obavezni predmeti, pored kojih učenik bira još 3 predmeta u skladu sa svojim interesovanjima i karijernim aspiracijama.

CI

Zastupljen je holistički pristup, kurikulum je sveobuhvatniji i sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta.

Učenik bira 6 različitih predmeta iz grupa predmeta, dok je obavezan Core program, koji se sastoji iz Teorije znanja (TOK), Kreativnosti, akcija i društveno korisnog rada (CAS) i Proširenog eseja.

IB

Ocenjivanje

Ocene su slovne od U do A, gde je A najviša ocena.
CI

Ocene su brojne od 1 do 7, gde je 7 najviša ocena.
IB

Priznate diplome

Cambridge diploma se dobija za minimum 3 položena A-level ispita iz grupe Languages, Science and Humanities + Global Perspectives.
CI

IB diploma se dobija za položenih svih 6 predmeta, Core program i postignuta 24 poena pri zbiru svih ocena (sa Core programom).
IB

Akreditacija

Cambridge sertifikati iz pojedinačnih ispita su priznati širom sveta.
CI

IB diploma i sertifikati iz IB Diploma predmeta (DP Course Results sertifikat) priznati su širom sveta.
IB

Interesovanja učenika

Cambridge A-levels je pogodan za učenike koji su odlučni po pitanju interesovanja i daljeg školovanja, jer mogu izabrati specifične predmete kojima će se baviti, bez „rasipanja” pažnje.
CI

Na IB Diploma programu učenik može izabrati predmete koje će izučavati do detalja, dok će određene predmete slušati kako bi ispunio uslov za diplomu i stekao sveobuhvatno znanje.
IB

Kompetencije učenika

Cambridge je usmeren na razvoj kritičkog mišljenja, analize i istraživanja. U International Schoolu razvijamo sve ostale veštine na brojnim, raznovrsnim vannastavnim aktivnostima koje aktivno sprovodimo.
CI

IB Diploma program je usmeren na razvoj kritičkog mišljenja, digitalnih kompetencija, ali i psihosocijalnih veština zahvaljujući Core programu. Pored vannastavnih aktivnosti u International Schoolu, ove veštine se razvijaju i kroz sam kurikulum.
IB

Studije u inostranstvu

Cambridge kvalifikacija je odličan izbor za usko specijalizovane programe (medicinu, inženjerstvo itd.) gde je obavezno odlično poznavanje određenih predmeta.

Učenici koji ga upisuju uglavnom studije nastavljaju u Evropi.
CI

IB Diploma program najčešće biraju učenici koji još uvek nisu sigurni u kojoj oblasti će nastaviti svoje studije.

Za IB Diploma program uglavnom se odlučuju oni koji žele studije da nastave u Americi, ali je IB diploma sve zastupljenija i u Evropi i Aziji.
IB

Jezik programa

Program je isključivo na engleskom jeziku, dok je kurikulum internacionalan i univerzalan za sve zemlje koje rade po Cambridge programu.
CI

Program je na engleskom jeziku, ali učenici mogu da odaberu i srpski jezik kao jedan od predmeta. Kurikulum je protkan i sadržajima iz matičnih zemalja učenika (npr. iz Srbije, Rusije, SAD…).
IB

Ispiti

Ispiti se sprovode u junskom/novembarskom roku, a učenik polaže sve komponente ispita u određenim terminima.
CI

Ispiti se sprovode u majskom/oktobarskom roku, s tim da svi predmeti imaju i Internal Assessment – komponentu ispita koju učenici rade tokom cele školske godine (istraživački rad).
IB

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »