Program IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) je internacionalni Cambridge program prema kojem rade učenici Year 10 i Year 11 International Schoola i predstavlja najpopularniju međunarodnu kvalifikaciju na svetu za učenike od 14 do 16 godina.

Program priznaju vodeće svetske obrazovne institucije, zbog čega predstavlja internacionalni pasoš za napredak i uspeh. Razvijan je i testiran prethodnih 25 godina i škole širom sveta ga smatraju proverenim putem za akademski razvoj učenika.

Ovaj program kod učenika razvija znanje, razumevanje i veštine u pogledu:

  • sadržaja predmeta;
  • primene znanja u poznatim i nepoznatim situacijama;
  • intelektualne radoznalosti;
  • fleksibilnosti i prilagođavanja promenama;
  • rada i komunikacije na engleskom;
  • uticaja na ishode učenja;
  • kulturološke svesti.

➪ Saznajte više o ICE diplomi

Pažljivo dizajniran i sveobuhvatan, IGCSE program omogućava učenicima ne samo da unaprede svoja znanja već i da razviju kreativno, kritičko i problemsko mišljenje. Kao takav, ovaj program predstavlja odličnu odskočnu dasku za naredni, napredni nivo i za generalno kvalitetno obrazovanje vašeg deteta u njegovoj najintenzivnijoj razvojnoj fazi.

Zašto je IGSCE program pravi izbor za vaše dete i šta mu donosi ICE diploma?

Ovaj kompletni i internacionalno priznat program koncipiran je prema svetskim standardima kvalitetnog, stimulativnog i sveobuhvatnog obrazovanja. Pohađajući IGSCE program, učenici usvajaju znanja i veštine koji su im potrebni za nastavak školovanja i sticanje prestižne internacionalne diplome.

Ali pored sticanja internacionalnih kvalifikacija, jedan od glavnih benefita ovog programa je što podstiče celokupan psihički, emocionalni i socijalni razvoj učenika. IGSCE program omogućava deci najkompletnije obrazovanje dostupno na ovim prostorima i stimulativnu sredinu za kompletan razvoj.

Na kraju Year 11 i Cambridge IGSCE programa učenici dobijaju međunarodnu diplomu International Certificate of Education (ICE) Cambridge univerziteta i prelaze na viši nivo, takozvani Advanced ili A Level. Da bi zaslužili ovu prestižnu diplomu kao potvrdu znanja koja su sticali prethodne dve godine, neophodno je da sa zadovoljavajućom ocenom polože svih sedam predmeta koje su pohađali.
ICE diploma učenicima omogućava da nastave školovanje na naprednom Cambridge A Level programu, bilo u International Schoolu bilo u inostranstvu. ICE diplomu priznaju ne samo visokoškolske ustanove i poslodavci širom sveta kao dokaz izuzetnih akademskih dostignuća već je mnogi univerziteti čak i zahtevaju pri upisnoj proceduri.

Posetite Cambridge veb-sajt za više informacija:

➪ Cambridge ICE 

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »