Cambridge Advanced ili A Level program je napredni, viši nivo internacionalnog Cambridge programa po kome rade učenici Year 12 i Year 13  International Schoola, odnosno namenjen je učenicima uzrasta od 16 do 19 godina.

Ukoliko uspešno završe sve obaveze predviđene Advanced programom, učenici dobijaju svetski priznate i uvažene AICE diplome, koje predstavljaju potvrdu internacionalnog obrazovanja svetskog ranga.

Cambridge napredni A Level za učenike Year 12 i Year 13

Hiljade učenika širom sveta uspeva da zauzme mesto na vodećim svetskim univerzitetima upravo zahvaljujući tome što su dobili diplomu AICE (Advanced International Certificate of Education).

Ovaj program potpuno priprema učenike da razumeju suštinu predmeta i kod njih razvija nezavisno mišljenje.

International School radi prema programu koji priznaju i vrednuju najprestižniji svetski univerziteti i koji kod naših učenika razvija znanje, razumevanje i veštine u pogledu:

  • suštinskog razumevanja predmeta,
  • nezavisnog mišljenja,
  • primene znanja i razumevanja novih, kao i poznatih situacija,
  • logičkog razmišljanja i prezentovanja koherentnih argumenata,
  • procenjivanja i odlučivanja,
  • rada i komunikacije na engleskom.

➪ Saznajte više o AICE diplomi 

Cambridge AICE diploma – dokaz znanja i sposobnosti

Po završetku naprednog A Level programa, odnosno nakon Year 13, učenici mogu da steknu prestižne Advanced International Certificate of Education (AICE) diplome. Posedovanje ove diplome, osim što ukazuje na visok nivo znanja učenika, svedoči i o tome da je on naučio da razmišlja kritički, da analizira podatke do kojih je došao i da svoje znanje prezentuje na najbolji način. Ukratko, Cambridge AICE diploma predstavlja dragocenu ulaznicu za dalje usavršavanje na najuglednijim univerzitetima širom sveta, ali i za poslove u vodećim svetskim kompanijama.

Posetite Cambridge sajt za više informacija:

➪ Cambridge AICE

➪ Cambridge AICE Diploma recognition

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »