Roditelj, staratelj ili drugo fizičko ili pravno lice koje preuzima obaveze o školovanju učenika, sa jedne, i International School, sa druge strane, potpisuju Ugovor o školovanju. Njime se regulišu sva pitanja o uslovima pružanja usluga od strane International Schoola, kao i obaveze odgovornog lica u vezi sa plaćanjem usluge školovanja.

Ugovor se potpisuje na četiri godine, odnosno do kraja školovanja učenika. Uslovi definisani u Ugovoru o školovanju mogu se naknadno menjati, ali uz saglasnost obe strane. Ove promene se prvenstveno odnose na zahteve roditelja/staratelja ili učenika o proširenju usluga International Schoola.

Cena prihvaćena prilikom potpisivanja ugovora ne može biti promenjena do završetka školovanja učenika, što predstavlja svojevrsnu pogodnost za roditelje.

Svaki učenik tokom školovanja na korišćenje dobija potrebne udžbenike, sveske i pribor. Udžbenici, priručnici, laptopovi, tableti i druga školska pomagala vlasništvo su International Schoola. Oštećenja ili gubici ove imovine, nastali krivicom učenika, novčano se nadoknađuju.

Handshake Woman & ManSvi učenički radovi, nastali korišćenjem materijala koje je obezbedila International School, jesu njeno vlasništvo, na šta roditelj, odnosno staratelj, daje svoj pristanak prilikom potpisivanja Ugovora. Ugovor o školovanju roditelj/staratelj i učenik mogu detaljno pogledati u sekretarijatu International Schoola.

Kodeks ponašanja

International School zasniva svoj rad prvenstveno na saradnji sa učenicima i roditeljima. Poštovanje pravila i kodeksa ponašanja u International Schoolu u funkciji je obezbeđivanja pune sigurnosti, zaštite zdravlja učenika, kao i optimalnih uslova za realizaciju nastavnog plana i programa i vaspitnog uticaja na đake.

Zato smo doneli Pravilnik o kodeksu ponašanja učenika, kao i posetilaca International Schoola. Pravila su koncipirana kao pomoć učenicima pri ostvarenju najboljih mogućih rezultata u bezbednom okruženju. Procedure su tačno određene i moraju se primenjivati. Roditelji bi trebalo da budu upoznati sa procedurama i da podržavaju saradnju sa svojim detetom.

U skladu sa našom politikom otvorenih vrata, uvek smo spremni da pojasnimo naša pravila i procedure učenicima i roditeljima.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »