The International Baccalaureate (IB) Diploma program ocenjuje učenike na osnovu stečenog znanja i usvojenih veština koje će moći da upotrebe u kasnijem školovanju i životu uopšte. IB Diploma kurikulum i specifičan način predavanja su ono što će napraviti veliku razliku u životu svakog učenika, a ocena je zasluženo priznanje koje je ujedno svedočanstvo uspešno završenog IB Diploma programa.

IB Diploma program

IB ispiti proveravaju koliko je dobro učenik razumeo sadržaj konkretnog predmeta i koliko je spreman da to znanje iskoristi za svoj dalji napredak i razvoj u prevazilaženju izazova u budućnosti.

Sveobuhvatna procena i globalno prepoznati standardi uspeha

IB Diploma program procenjuje učeničke rezultate kroz direktno upoređivanje postignuća i ciljeva svakog predmeta sa IB Diploma programa pojedinačno.

DP procena (DP Assessment) utvrđuje do kog nivoa su učenici savladali napredne akademske veštine poput:

 • analize i prezentovanja informacija,
 • procene i građenja argumenata i
 • kreativnog rešavanja problema.

Takođe se procenjuju i osnovne akademske veštine poput:

 • zadržavanja znanja,
 • razumevanja ključnih koncepata i
 • primene standardnih metoda.

Pored ovih važnih akademskih veština, DP procenjuje internacionalne i globalne veštine koje učenicima pomažu da se uspešno snađu u bilo kom kraju sveta.

Ispiti uključuju:

 • eseje,
 • strukturisane probleme,
 • short response pitanja i
 • data response pitanja.
 • textual response pitanja,
 • case-study pitanja i
 • pitanja sa više ponuđenih odgovora.

Osim ispita, i nastavnik ima svoju ulogu u proceni učeničkih dostignuća (unutrašnja procena) poput:

 • govorne kulture,
 • terenskog rada i laboratorijskog rada,
 • istraživanja i
 • umetnosti.

IB edukacija pomaže učeniku u ostvarenju njegovog punog potencijala

IB Diploma kurikulum pomaže učenicima da usvoje veštine analize, pisanja, komunikacije i prezentovanja. Učenici takođe putem njega stiču pravo istraživačko iskustvo, razvijaju organizacione sposobnosti, ovladavaju upravljanjem vremenom i dobijaju vrednu sposobnost da obrade odgovarajuću temu iz različitih perspektiva.

Zbog ove sveobuhvatnosti koju IB Diploma program donosi, teško je proceniti učenikovo znanje i veštine samo na osnovu ispita. Upravo zato IB predviđa i unutrašnje procene koje nastavnik vrši na osnovu utiska, rada i zalaganja koje je učenik pokazao u učionici. Ta procena ulazi u konačnu ocenu.

Visoki akademski zahtevi kao temelj uspeha u budućnosti

IB Diploma program podstiče učenike da ostvare svoje potencijale i da uvek teže boljem. To znači da pred njih postavlja visoke zahteve akademske izvrsnosti, ali im istovremeno pruža alate i sveobuhvatnu podršku da te zahteve uspešno ispune. Zbog toga su učenici koji steknu IB diplomu i sertifikate opremljeni savremenim znanjima i vrednim veštinama koji će im pomoći da se lako snađu u različitim akademskim i profesionalnim okruženjima.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »