Engleski pojam STEAM javlja se kao akronim, koji upućuje na nekoliko akademskih disciplina: nauka (science), tehnologija (technology), inženjering (engineering), umetnost (arts) i matematika (mathematics).

Ovaj pojam se odnosi pre svega na škole, koje unutar ponuđenih obrazovnih programa i modula favorizuju obrazovanje, ključno za razvoj naučnotehnološke sfere.

STEAM concept

Prirodno-matematički predmeti u fokusu

Prirodno-matematicki predmeti u fokusu

U pogledu obrazovanja, mnoge američke inicijative zalažu se za uvođenje STEAM predmeta u sve edukativne profile.

Prema mišljenju brojnih američkih stručnjaka, STEAM veštine ne treba izučavati izolovano poput posebne predmetne porodice, već ih je potrebno implementirati u sve škole, bez obzira na dominantni profesionalno-obrazovni profil za koji bi se učenik opredelio.

Ovo je jedan od ključnih elementana po kojem se STEAM škole razlikuju u odnosu na druge škole: prirodno-matematički predmeti ne izučavaju se samo na pojedinim smerovima.

STEAM ključan za uspeh u svim sferama

Bez obzira čime će se pojedinac baviti, STEAM predmeti biće mu neohodni za uspešno snalaženje na sadašnjem i budućem tržištu rada. Ako je pojedinac društvenohumanistički obrazovan, kvalitetno poznavanje matematike omogućiće mu preciznost i sistematičnost.

Takođe, bez poznavanja savremenih IT tehnologija, kompjutera i pretraživača, uskoro nećemo biti u mogućnosti da kupimo čak ni kartu za prevoz. Brojni primeri iz svakodnevnog života podstiču svetske stručnjake da stalno ukazuju koliko su STEAM znanja važna i koliko su moderne škole dužne da ova znanja i predmete učine jednako dostupnim svima.

Stručnjacima sa STEAM znanjima otvorena sva vrata

Strucnjacima sa STEM znanjima

Koliko je STEAM važan za obrazovanje, pokazuju inicijative brojnih američkih udruženja, koja podsećaju na važnost pomenute četiri nauke, ne samo za profesionalni prosperiret pojedinca, već za društvo u celini.

Iskustva pokazuju da je procenat nezaposlenih veoma nizak, kada je reč o stručnjacima koji poseduju STEAM znanja i veštine.

Sa druge strane, potreba za IT stručnjacima u Americi, koji poseduju STEAM znanja, utiče čak na donošenje posebnih imigracionih zakona, kako bi se kvalifikovanim STEAM kadrovima omogućio lakši ulazak u SAD, a kasnije i profesionalni prosperitet. Kvalifikovani STEAM stručnjaci već danas imaju bolju prohodnost i mobilnost, ne samo na američkom, već na svetskom tržištu rada.

Kako se STEAM primenjuje u International Schoolu?

Kako se STEM primenjuje u SG

International School ide u korak sa potrebama učenika, ali i zahtevima tržišta rada. Kvalitetni Future Ready i Intelligent Classroom koncepti omogućavaju našoj školi adekvatnu implementaciju STEAM obrazovanja.
Primetićete da International School nema podele na smerove.

Ona pruža nekoliko obrazovnih programa, ali su STEAM predmeti jednako zastupljeni svuda. Upravo to suština je STEAM obrazovanja, koje naša škola uspešno primenjuje.

Pored ovakvog pristupa školovanju za sticanje najvažnijih znanja budućnosti, STEAM takođe postavlja izazove i nove standarde u pogledu prostora, dizajna i tehničke osposobljenosti obrazovne institucije.

Infrastruktura International Schoola podržava STEAM koncept

International School, u želji da omogući uslove za što boljim STEAM obrazovanjem, pruža svojim učenicima:

  • adekvatan prostor i pažljivo dizajnirane učionice, koje omogućavaju rešavanje postavljenih zadataka, prezentacije različitih projekata i kreativnu dinamiku nastave;
  • fleksibilnost, koja podržava grupe različitih veličina i oblika komunikacije, a u cilju interdisciplinarnog učenja i savladavanja gradiva;
  • tehničku opremljenost ne samo kompjuterima, već kompletnom IT infrastrukturom, koja omogućava brzo i lako ovladavanje informacijama u cilju praktične primene;
  • vrhunske predavače i stručnjake, koji učenike osposobljavanju da dolaze do informacija, upotrebom savremenih tehnologija, da koriste različite softvere, aplikacije itd.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »