International School radi po međunarodnom planu i programu International Baccalaureate Diploma Programme, koji njenim učenicima omogućava da steknu priznatu IB diplomu i posebne sertifikate predmeta koje pohađaju na njemu.

Nakon što završe prve dve godine školovanja u International Schoolu, učenici mogu da se odluče za IB Diploma program, koji se sastoji od Core predmeta, kao i grupa predmeta koje učenici shodno svojim afinitetima i interesovanjima biraju iz 5 različitih grupa.

IB Diploma program sastoji se iz:

Obavezni Core predmeti

 • null

  Kreativnost, akcija i društveno koristan rad
  (CAS – Creativity, activity, service)

 • null

  Teorija znanja (TOK – Theory of knowledge)

 • null

  Prošireni esej (Extended essay)

Izborne grupe predmeta

 • null

  1. grupa: Srpski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost

 • null

  2. grupa: Engleski, španski, francuski i nemački jezik na B nivou

 • null

  3. grupa: Biologija, hemija, fizika, kompjuterske nauke

 • null

  4. grupa: Matematika – analiza i pristupi u matematici

 • null

  5. grupa: Biznis menadžment, istorija, psihologija

Kako se biraju IB predmeti?

Svi predmeti iz Core programa su obavezni za sve učenike, dok iz izbornih grupa predmeta učenik bira ukupno šest predmeta, i to iz svake grupe obavezno po jedan predmet, dok šesti može odabrati iz bilo koje grupe.

Kod teorije znanja učenici diskutuju o suštini i prirodi znanja i o tvrdnjama koje potkrepljuju njihova saznanja.

Prošireni esej je nezavisno, samostalno usmereno istraživanje koje učenici rade u formi eseja sa 4.000 reči. 

Na predmetu Kreativnost, akcija i društveno koristan rad učenici sprovode projekte koji su u korelaciji sa nekim od ovih koncepata.

International School je pripremila posebne grupe predmeta na IB Diploma programu koji će učenicima pomoći da steknu prestižnu IB diplomu, a ne samo sertifikate pojedinačnih predmeta.

Predmeti iz ovih grupa sastoje se od Higher Level (HL) i Standard Level predmeta (SL) , pa tako učenik može da bira 3 Higher Level predmeta koje će izučavati do detalja, i da im doda još 3 Standard Level predmeta kako bi ispunio uslov za diplomu i stekao sveobuhvatno znanje. SL predmeti traju ukupno 150 sati, dok HL predmeti traju 240 sati.

 

Koji je uslov za dobijanje IB diplome?

Svaki predmet iz grupe izbornih predmeta na IB Diploma programu ocenjuje se ocenama od 1 do 7 (gde je 7 najviša ocena), dok se Core predmeti ocenjuju ocenama od E do A, koje se zatim u IB sistemu ocenjivanja prebacuju u brojčane ocene. 

Prošireni esej sa teorijom znanja finalno se boduje ocenama od 0 do 3, dok se Kreativnost, akcija i društveno koristan rad (CAS) ne ocenjuju, ali su uslov za sticanje IB diplome, tako da učenik na IB Diploma programu može da osvoji maksimalno 45 poena.

6 izborih predmeta x 7 poena + 3 poena (Core predmeti) = 45 poena

Međutim, da bi dobio priznatu IB diplomu, potrebno je da osvoji minimum 24 poena pri zbiru svih ocena, i to minimum 12 poena sa HL predmeta, uključujući i ocenu D sa Core programa.

dp-model-en
Kliknite na sliku za veći prikaz.

Sveobuhvatni predmeti koji pokrivaju različita interesovanja učenika

IB predmeti na IB Diploma programu u International Schoolu osmišljeni su tako da podstaknu različita interesovanja i afinitete učenika i što bolje ih pripreme za upis na fakultet bilo kog usmerenja u svetu.

Sveobuhvatno znanje koje učenici stiču na IB Diploma programu pokriva različite nauke – počev od prirodnih i društvenih nauka, preko brojnih stranih jezika, do određenih usmerenih predmeta koji ih pripremaju ne samo za sticanje sertifikata iz predmeta već najvažnije – za prestižnu IB diplomu i uspešnu budućnost.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »