IB kurikulum je sastavljen od predmeta koji su veoma značajni za intelektualni razvoj mladih osoba, njihovo sveobuhvatno obrazovanje i opštu kulturu. Pored osnovnih predmeta iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, IB Diploma program sadrži i predmete koji su važni za obrazovanje 21. veka, koji nude konkurentna i neophodna znanja za lakše i efikasnije snalaženje na budućim studijama i kasnije u poslu.

Uz opšte predmete, akcenat je i na učenju stranih jezika, i to više njih, kako bi se učenicima proširile mogućnosti za studiranje i šanse za internacionalni uspeh.

Kvalitetno obrazovanje karakteriše raznovrsnost, relevantnost i vrednost predmeta koje škola nudi svojim učenicima i njihovo prezentovanje na interaktivan, stimulativan i inovativan način, a International School sadržajem i metodikom nastave ostvaruje upravo te vrednosti.

Studije jezika i književnosti

Za učenike društveno-jezičkog usmerenja i lingvističke inteligencije Diploma program nudi odgovarajuće predmete koji detaljnije zalaze u književnost i kulturu engleskog i srpskog jezika. Ovo je sjajna prilika da budući lingvisti prodube i prošire svoje znanje o izabranom jeziku.

 
Saznajte više

Srpski A: Književnost je kreativan i interesantan IB predmet koji pomaže učenicima da razviju veštine analize i evaluacije književnih dela u sklopu nacionalnog plana i programa, kao i da se upoznaju sa prevodnom književnošću. Ovakav pristup omogućiće učenicima da porede i kritički posmatraju dela i postanu vešti u sagledavanju književnih likova iz različitih perioda istorije književnosti. Učenici će biti osposobljeni da pišu kritičke eseje i usmeno prezentuju svoje analize, što bez sumnje predstavlja inspirativnu i korisnu akademsku veštinu.

Saznajte više

Strani jezici

IB Diploma program pokriva raznovrsna interesovanja International School učenika. Našim budućim poliglotama je omogućeno učenje čak četiri svetska jezika – engleski, francuski, španski i nemački, čime su im znatno povećane šanse za internacionalni akademski i karijerni uspeh.

Francuski B donosi sveobuhvatno interaktivno učenje jezika orijentisano na učenike, sa ciljem da ih osposobi za tečnu i zrelu komunikaciju u kontekstu lokalnih, internacionalnih i globalnih tema. Duboko se fokusira na sve kvalitete IB učenika: dozvoljava im da budu informisani, dobri komunikatori, otvorenog uma, spremni na rizik itd. Tokom pohađanja ovog predmeta učenik će biti osposobljen da razume i osmisli tekst na razne teme, u usmenoj i pisanoj formi. Na kraju programa trebalo bi da učenici poseduju B2, C1 ili čak viši nivo (prema CEFR-u). Da bi u tome uspeli, biće izloženi različitim tekstualnim (u vidu primera iz medija i književnosti), vizuelnim i drugim stimulansima i učestvovaće u kreativnim i interdisciplinarnim aktivnostima i projektima.

Saznajte više

Kroz predmet Engleski B učenici imaju priliku da steknu i razviju jezičke veštine iz engleskog jezika, unaprede svoju komunikaciju na ovom jeziku i podignu svoju svest o drugim kulturama. Fokus je na razvoju receptivnih (čitanje i slušanje) i produktivnih (pisanje i govor) veština u širokom okviru ličnih, interpersonalnih i kulturnih konteksta, uz korišćenje književnih dela za učenje jezika. Učenici će moći da se upoznaju sa raznim tipovima teksta i koriste konkretniji vokabular i napredne gramatičke strukture da izraze svoje mišljenje u pisanoj formi.

Saznajte više

Cilj predmeta Španski B jeste da osposobi učenike da komuniciraju na španskom jeziku. Učenici koriste različite književne tekstove i multimedijalne sadržaje kako bi unapredili svoje razumevanje ključnih koncepata i svoje jezičke kompetencije. Kroz inovativan pristup nastavi i učenju učenici će takođe unaprediti svoje socijalne kompetencije i kritičko razmišljanje.

Saznajte više

Nemački B donosi sveobuhvatan program učenja jezika koji osposobljava učenike za komunikaciju i diskusiju na različite teme na nemačkom. Učenici će moći da spoznaju različite koncepte iz nemačkog jezika, steknu neposrednije poznavanje nemačkog jezika i kulture i unaprede svoje kompetencije kad je reč o čitanju, komunikaciji, razumevanju i pisanju kroz kreativne, interdisciplinarne časove.

Saznajte više

Pojedinac i društvo

Ova grupa predmeta će zadovoljiti brojne i raznolike obrazovne potrebe International School učenika i doneti im mnogostruke benefite. Znanja o poslovnom menadžmentu su izuzetno primenljiva i tokom studija, a naročito u budućem poslu. Znanja iz psihologije su sve potrebnija i koriste nam za lakše snalaženje u svim životnim situacijama, dok je istorija oblast koja se mora znati jer – „Historia magistra vitae est”.

Poslovni menadžment donosi mnoštvo različitih veština koje su pojedincu potrebne za uspešno vođenje preduzeća ili nastavak specijalizacije na ovom polju. Obuhvata oruđa i tehnike koji omogućavaju učenicima da steknu što više teorijskog znanja iz sfere biznisa i menadžmenta. Učenici će implementirati elemente programa u realnim situacijama i iskusiti upotrebu teorija koje obrađuju izučavajući ovaj predmet.

Saznajte više

Istorija se izučava kroz dvogodišnji program čija je svrha da pripremi učenike za buduću karijeru u diplomatiji, pravu, novinarstvu i mnogim drugim disciplinama koje zahtevaju kritičko razmišljanje i visoko razvijene veštine istraživanja. Umesto fokusiranja na puko memorisanje činjenica i događaja, IB History uzbudljivom svetu minulih događaja pristupa kroz analizu, interpretaciju i opisivanje istorijskih izvora, duboko razumevanje istorijskih pojmova i zbivanja, uzroka i posledica, ohrabrujući učenike da celoga života nastave da istražuju, razmišljaju i uče i osposobljavajući ih da koriste stečene veštine u bilo kojoj sferi svog budućeg akademskog interesovanja.

Saznajte više

Nastava psihologije sastoji se od predstavljanja i izučavanja različitih istraživačkih metoda koje se koriste u ovoj nauci. Uključuje različite perspektive i paradigme i razmatra neophodnost postojanja više paradigmi u okviru jedne nauke. Najveća pažnja posvećena je biološkom, kognitivnom i sociokulturnom pristupu. Kasnije se pristupa izučavanju posebnih oblasti primenjene psihologije, među kojima SL učenici biraju jednu, a HL učenici dve od četiri opcije – abnormalna, razvojna, zdravstvena ili psihologija ljudskih odnosa.

Saznajte više

Prirodne nauke

Bez bavljenja naukom nema civilizacijskog napretka! Predmeti poput hemije, fizike i biologije smatraju se opštom kulturom i njihovo učenje je imperativ za obrazovanu osobu, dok se informatičko znanje smatra imperativom za osobu kvalifikovanu za zanimanja 21. veka.

Računarstvo je eksperimentalna nauka čiji je cilj proučavanje računara i informatike, na bazi matematike, teorije i algoritama. Učenici saznaju o mnoštvu stvari kao što su hardver i softver, način procesiranja informacija, logika i upotreba logike, programski jezici kao što su Java i Python, algoritmi za sortiranje i pretragu i još mnogo toga. Računarstvo donosi savršenu ravnotežu između teorijskog polja matematike i praktičnog polja inženjerstva.

Saznajte više

Tokom dve godine izučavanja hemije, učenici koji žele da studiraju prirodne nauke kroz ovaj predmet dobijaju solidnu osnovu za to. Predmet je koncipiran tako da pruži balans između plana i programa orijentisanog na sadržaj i razvoja problemskih i analitičkih veština svojstvenih osobama koje se bave eksperimentalnom naukom. Učenici će razviti istraživačke veštine kroz obiman laboratorijski rad i naučiti kako se naučni metod stavlja u službu iznalaženja potencijalnih rešenja za pitanja i nedoumice iz stvarnog života.

Saznajte više

Fizika važi za najfundamentalniju nauku, jer se bavi zakonima koji upravljaju ponašanjem kako najmanjih atoma tako i najvećih zvezda. The Diploma Programme Physics obučava učenike da pristupe naučnim problemima, prikupe relevantne podatke i dođu do relevantnih zaključaka. Nakon tretiranja teme prikupljanja podataka na samom početku, program ovog predmeta pokriva ogroman spektar tema. Učenici uče o različitim vrstama kretanja, toplotnim svojstvima materijala, te opisima talasa i zračenja. Takođe otkrivaju principe i načine upotrebe elektriciteta, koji napaja svet koji ih okružuje. Na teoriju se nadovezuju opsežna istraživačka praksa i eksperimentalni rad.

Saznajte više

Biologija je nauka života; kroz ovaj IB predmet učenici će proučiti sve esencijalne aspekte ove predivne tematike. To će im pomoći da razumeju sopstveno telo, kao i svet oko njih i osnovne koncepte i mehanizme koji stoje iza svakog procesa koji se odvija na našoj planeti. Unaprediće svoje veštine istraživanja i laboratorijskog rada. Razvijaće svoju samosvest i u novom svetlu sagledati svet i način na koji on funkcioniše. Ovaj predmet će im pomoći da se pripreme za studije biologije i srodnih disciplina i pružiti im odlično utemeljenje za istraživanja na poljima povezanim sa biologijom kao što su biohemija, medicina i farmakologija.

Saznajte više

Matematika

Matematički zakoni čekaju pametne glave logičko-matematičke inteligencije koje će rešavati kompleksne matematičke probleme i možda pronaći nove pristupe u njihovom rešavanju. Matematika je nauka izuzetnog značaja ne samo u funkcionalnom smislu već i u razvojnom, jer savladavanje matematičkih izazova povoljno utiče na mentalne funkcije u pogledu izoštravanja logičke percepcije i kritičkog pristupa problemu.

Predmet IB DP Mathematics fokusira se na razvoj važnih matematičkih koncepata na razumljiv, koherentan i rigorozan način koji počiva na pažljivo izbalansiranom pristupu. Učenici se ohrabruju da primene svoje znanje iz matematike u rešavanju problema u različitim smislenim kontekstima. Razvoj svake teme treba da uključi obrazloženje i dokaz rezultata. Učenici mogu očekivati da će steći uvid u matematičku formu i strukturu i biti intelektualno osposobljeni da percipiraju povezanost između koncepata u različitim tematskim oblastima. Takođe se ohrabruju da razvijaju veštine neophodne za nastavak njihovog rasta u sferi matematike u drugim obrazovnim okruženjima.

Saznajte više
Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »