Kreativna, dinamična i interesantna – u International Schoolu matematika je OK.

International School je deo velikog LINK group obrazovnog sistema, u čijem se sastavu, između ostalih, nalazi i novi, napredan edukativni servis – OKmatematika. Zahvaljujući tome, učenicima International Schoola dostupni su dodatni online kursevi matematike putem jedinstvene platforme za učenje na daljinu OKmatematike.

Na taj način, sve što im nije jasno, nisu stigli da nauče na redovnoj nastavi ili da pitaju profesora, mogu potražiti i naučiti na OKmatematici. Tako im je znanje uvek na dohvat ruke.

Šta je OKmatematika?

Najnoviji edukativni projekat LINK group-e, OKmatematika, namenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola da na neobičan način nauče, razumeju i savladaju matematiku.

Kako bi učenicima omogućila lakše, zanimljivije, interaktivno sticanje znanja, OKmatematika za izradu nastavnih materijala koristi matematički video-rad, kratak film, po formatu, stilu i dinamici prilagođen današnjem gledaocu, naviknutom na YouTube. Ovi materijali su pažljivo osmišljeni i profesionalno snimljeni, režirani i montirani tako da jasno, sažeto i precizno prenose određeni element matematičkog znanja. Nizovi matematičkih video-radova čine prirodnu sekvencu koju učenik prati dok uči, uz mogućnost provere znanja u testovima koji su mu na raspolaganju.

Kako učenici International Schoola mogu da uče matematiku?

Časovi OKmatematike održavaju se u sigurnom hi-tech okruženju koje učenicima omogućava postizanje maksimalnih rezultata za kratko vreme. Glavnu ulogu u tome igra posebno razvijena tehnološka platforma Beehive, koja koristi internet kao svima dostupan infrastrukturni medijum i omogućava pristup hiljadama pažljivo osmišljenih i vrhunski realizovanih matematičkih filmova, pitanja, testova i provera znanja, pomoćnih materijala i ostalih didaktičkih sredstava.

OKmatematiku su osmislili kreativni profesori koji će vam pokazati koliko je matematika OK i naučiti vas da je zavolite i uvidite svu njenu lepotu.

 

 

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »