Testiranje učenika nije samo finalni proces evaluacije znanja učenika već i efektivna obrazovna metoda kojom nastavnici procenjuju stepen napredovanja kroz identifikovanje postupaka koje treba preduzeti da bi se znanje i kompetencije učenika na individualnom nivou usavršili do svog maksimuma, kao i gde tačno treba usmeriti trud u prenošenju znanja.

Cambridge International Lower Secondary struktura testiranja pruža učenicima opciju da precizno provere i vrednuju svoje znanje. Fokus testiranja na ovom programu jeste na tome da nastavnici steknu uvid u trenutni status kompetencija kod učenika kako bi mogli da daju formativnu povratnu informaciju o veštinama na koje je potrebno da učenici dodatno obrate pažnju. Ovo se čini putem otvorene komunikacije sa učenicima, diskusijom i temeljnom analizom stvari koje je potrebno da učenici unaprede.

Sva testiranja na Cambridge International Lower Secondary programu mogu da se kombinuju u bilo kojoj varijanti u zavisnosti od konteksta koji vam odgovara.

On-the-spot ocenjivanje: Kvalitet povratnih informacija

Ohrabrujemo učenike da učestvuju u proceni svog znanja tokom trajanja časova putem aktivnog učestvovanja u diskusijama, otvorenoj komunikaciji i kratkim propitivanjima na kraju lekcija. Nastavnici International Schoola pružaju konstruktivne savete i mentorstvo kako bi učenici unapredili svoje znanje i procenili koja su to mesta na kojima treba dodatno raditi.

Beneficije koje ova metoda donosi su:

 • dostupnost testova za digitalnu pismenost, umetnosti i dizajn, muzičko i fizičko;
 • povratne informacije o tome šta je dobro, a na čemu bi još trebalo raditi;
 • pomoć učenicima u proceni sopstvenog znanja i poboljšanju svog učinka;
 • dostupnost testova tokom čitave školske godine.

Cambridge International Lower Secondary program nudi tri vrste eksternih testova, kojima se procenjuje nivo na kom su učenici savladali znanje sa programa i precizno određuje njihovu spremnost za napredovanje na više module ocenjivanja.

Praćenje napretka: Progression testovi

Cambridge International Lower Secondary Progression testovi su eksterna testiranja koja se koriste za konkretnu procenu znanja učenika i preciznu evaluaciju njihovih veština i razumevanja gradiva. Predmeti koji se testiraju u ovom stadijumu jesu glavni predmeti: engleski kao strani i maternji, matematika i nauka. Na ovim testovima se prati progres učenika iz tih oblasti i dostupni su za polaganje učenicima 7, 8. i 9. razreda.

Prednosti Progression testova:

 • pružaju detaljne informacije o napredovaju učenika;
 • porede snage i slabosti učenika ponaosob i grupe;
 • imaju jasnu strukturu i standarde ocenjivanja;
 • ažuriraju se na godišnjem nivou;
 • mogu da se koriste u bilo kom periodu školske godine.

Konačno postignuće: Checkpoint testovi

Na kraju svog školovanja na Cambridge International Lower Secondary programu učenici iz glavnih predmeta, ali i iz globalnih perspektiva, polažu eksterne ispite – Checkpoint testove. Ova testiranja se ocenjuju od strane Cambridge Internationala i prave se personalizovani izveštaji o učeničkim kompetencijama, kako bi im pružili dodatno samopouzdanje kada dobijene rezultate podele sa roditeljima.

Mogućnosti Checkpoint testova:

 • dostupnost za sve glavne predmete, kao i za Cambridge Global Perspectives.
 • posmatranje toga kako se studenti kotiraju u odnosu na internacionalne markere;
 • lako uočavanje individualnog i grupnog učinka;
 • škole dobijaju povratnu informaciju, dok učenici dobijaju Statement of achievement;
 • dva roka za polaganje: maj i oktobar;
 • korišćenje na kraju Cambridge International Lower Secondary programa (Year 9).

Učenici rade testove iz svake oblasti na svakom nivou i dobijaju pojedinačne izveštaje o uspehu za svaku etapu modula.

Navedena ocenjivanja odnose se na rezultate postignute iz glavnih predmeta na Cambridge International Lower Secondary programu, dok za sve ostale predmete važi da kvalifikovani nastavnici prate progres kompetencija i znanja kod učenika prema standardima Cambridge Internationala. Sva testiranja se izvode sa ciljem efikasne pripreme za konačnu kvalifikaciju – dobijanje sertifikata IGCSE (link) u Year 11.

Register
Upis za generaciju 2023/24. je u toku! Prijavite se ovde »