International School omogućava učenicima kontinuirani rad sa profesorima tokom godine. Učenici od profesora dobijaju konkretne zadatke, imaju osmišljene obrazovne aktivnosti i saradnju sa drugim učenicima. Svaki učenik ima svog mentora, koji mu pomaže savetovanjem, emotivnom podrškom i akademskim autoritetom. Nastava se odvija na takav način da profesori mogao dobro da se upoznaju sa svakim od učenika, da se posvete svakome od njih i otkriju njihove talente ili eventualne poteškoće u procesu učenja. Kroz individualni, timski i mentorski rad postižu se maksimalni rezultati.

International School se opredelila za moderan pristup, prepoznavši elektronsku pismenost kao jednu od najneophodnijih kompetencija 21. veka. Elektronsko učenje posredstvom interneta (onlajn učenje, e-learning) pruža učenicima mnogo mogućnosti za razvoj znanja i veština, koji su prilagođeni njihovom uzrastu i potrebama. U savremenom svetu koji se stalno menja, neophodno je usvajati ne samo teorijska znanja već i njihovu primenu u praksi. To nas je motivisalo da nastavu prilagodimo potrebama savremenog učenja, insistirajući pritom na kulturnom, kreativnom i sportskom angažovanju naših učenika. Tako, sa diplomom International Schoola, naši učenici svoje obrazovanje mogu da nastave na bilo kom domaćem ili inostranom fakultetu, u potpunosti spremni za sve akademske izazove.

Savremen pristup realizaciji nastave

Savremen pristup nastavnom materijalu

Tehnologija

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »