Za učenike International School budućnost je već stigla

Jedan od najvećih iskoraka u promeni klasičnog obrazovnog procesa predstavlja učenje na daljinu, odnosno učenje putem interneta. Praksa dokazuje da je pedagoški i didaktički značaj ovakvog načina učenja izuzetno veliki.

Zato, s obzirom na prirodu savremene usmerenosti naše škole, osećamo posebnu odgovornost i potrebu da podignemo svest o neophodnosti promena u obrazovnom procesu i korišćenju svih prednosti koje ovakav vid učenja nosi sa sobom, kao i da prenesemo svoje znanje i dugogodišnje iskustvo u oblasti obrazovanja na daljinu.

Kursevi preko interneta – dodatna pogodnost za naše učenike

Pored pohađanja tradicionalne nastave u učionicama, učenicima smo omogućili i pohađanje dodatnih kurseva na onlajn platformi za pomoć u učenju. Platforma omogućava našim učenicima i njihovim roditeljima da sa bilo koje lokacije i u bilo koje vreme pristupaju interaktivnim materijalima za učenje, čet kosultacijama sa profesorima, testovima, kako bi, na taj način, upotpunili znanja koja usvajaju tokom školovanja. Uz pomoć platforme učenici će, u okviru besplatnih onlajn kurseva, savladati i mnoge druge oblasti koje nisu predviđene školskim planom i programom i podići svoja znanja na viši nivo.

Platforma je dostupna 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Rezultat je višegodišnjeg rada i ekspertize tima naših stručnjaka, koji čine eminentni znalci iz oblasti obrazovanja, softverski inženjeri, programeri, administratori, autori onlajn kurseva, pedagozi i psiholozi. Za njeno besprekorno funkcionisanje i razvoj, kao i za podršku korisnicima brine tim od 15 inženjera i svi profesori naše škole. Na platformi su i video snimci, audio snimci, interaktivne aplikacije sa snimljenim radom ekrana računara pri upotrebi odgovarajućih programa, i omogućen je kontakt sa profesorima u realnom vremenu preko interneta.

U toku godine učenicima su na raspolaganju brojni kursevi za koje će u prvih mesec dana od aktiviranja kursa imati punu podršku profesora. Zavisno od interesovanja učenik može da pohađa sve kurseve koje želi, potpuno besplatno.

Da biste se uverili u funkcionalnost i lakoću korišćenja onlajn platforme za pomoć u učenju, pogledajte eLearning demo:

(Ako želite da pratite eLearning demo na engleskom jeziku, uključite opciju Subtitles/CC koja se nalazi u donjem desnom uglu videa.)

Interaktivnost eLearninga pruža kvalitetnija znanja, po meri novih generacija

Proces učenja putem interneta ima veliki broj prednosti u odnosu na uobičajeno izvođenje nastave. Ovakav način učenja ima za cilj, između ostalog, da nastavu oslobodi prostorno-vremenskih ograničenja, učini je kvalitetnijom, interaktivnijom i svestranijom. Učenik u svakom trenutku može pristupiti informacijama, ima više vremena za samostalan rad i razmenu informacija i mišljenja sa nastavnikom i učenicima, a školski čas pruža više prostora za personalizovani kontakt i interakciju.

Takođe, u okviru platforme učenici najefikasnije i najobjektivnije mogu proveriti sopstveno znanje, tako što, nakon pređene lekcije ili oblasti, imaju na raspolaganju testove koji nedvosmisleno pokazuju koliko je zaista naučeno. Sistem će vam automatski obračunati procenat, broj poena i ukazati na greške koje ste napravili, kako biste se vratili kroz lekciju i ponovo prešli taj deo gradiva. Ista platforma se koristi i na kursevima za programere koji se izvode na ITAcademy (na primer na Java kursu ili C# kursu).

Iskustvo pokazuje da učenje putem interneta nudi veliki broj pogodnosti. Ostaje samo da se obrazovanje prilagodi novinama i iskoristi mogućnosti koje one pružaju. Mi smo to našim učenicima već omogućili.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »