International School kroz kvalitetnu i sveobuhvatnu obrazovnu ponudu u okviru IB Diploma programa nastoji da naši učenici ostvare pun potencijal koji poseduju, da prepoznaju i usavrše svoje talente i odrastu u humane, empatične, društveno odgovorne i osvešćene ljude koji teže napretku, uspehu i ispunjavanju ličnih i kolektivnih ciljeva. 

Kako IB Diploma program u realizaciji International Schoola deluje na učenike?

Škola je mesto gde se deca najintenzivnije razvijaju i postavljaju temelje adekvatno formirane ličnosti. IB Diploma program koji realizuje International School osmišljen je tako da stimuliše kompletan razvoj mladih osoba i pripremi ih za ulogu budućih akademskih građana. Pogledajmo profil IB Diploma učenika, odnosno listu osobina koje težimo da razvijemo i podstaknemo kod svojih IB učenika.

  • ZNATIŽELJA – Označava osobe koje postavljaju pitanja u nameri da nauče nešto novo, ali i koji preispituju odgovor i njegovu validnost. International School osnažuje učenike da budu ispitivači, entuzijastični istraživači koji su motivisani da konstantno uče i unapređuju se. 
  • ZNANJE – Osobe sa visokim motivom za postignućem teže da budu potpuno intelektualno angažovane, što predstavlja vrednost koju International School želi da učenici usvoje. Budući da su aktivno učili na mnogim interdisciplinarnim časovima i projektnim aktivnostima, naši studenti su razvili jedinstveni skup veština, refleksivnog razmišljanja i kritičkog pristupa problemima koji se dešavaju, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. 
  • PROMIŠLJANJE – Razmišljanje „izvan kutije” je metafora za veštinu kritičkog i kreativnog mišljenja koje aktivno podstičemo i razvijamo kroz kreativnu nastavu, analitičko razmišljanje i iznalaženje više različitih rešenja za jedan problem. Stvarajući reflektivne i kreativne mislioce, pripremamo naše učenike da postanu građani sveta.
  • KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE – Na francuskom, engleskom, španskom, nemačkom ili srpskom – svi govorimo jasno i sa poštovanjem. U International Schoolu neprestano učimo da se što bolje izražavamo i da unapređujemo svoj stil komunikacije, ali i da budemo aktivni slušaoci. Komunikacija je dvosmerna ulica, te je za uspešnu komunikaciju potrebno biti i dobar govornik i dobar slušalac, što u International Schoolu unapređujemo na svakom novom času. 
  • DOSLEDNOST – Biti učenik International Schoola znači negovati moral u svakodnevnom životu, kao i na akademskom putu. Kroz uvažavanje, isticanje i primenu etičkih principa u nastavnoj praksi razvijamo kod naših učenika vrline i moralne odlike kao što su dostojanstvo, osećaj za pravdu, integritet, iskrenost i preuzimanje odgovornosti za sopstvene postupke, što predstavlja neke od najvažnijih efekata obrazovnog procesa i primarnih zadataka škole kao institucije sa društvenom odgovornošću.
  • OTVORENOST POGLEDA – Diskusijom o različitim globalnim problemima naši studenti se podstiču da poštuju nacionalnost, kulturu, tradiciju i istoriju drugih ljudi, tuđa mišljenja, uverenja i stavove. Kroz holistički pristup učenju naši studenti razvijaju internacionalnu svest, multikulturalizam i širokoumno poimanje sveta u kojem žive.
  • EMPATIJA – Jedan od glavnih zadataka škole i efekata obrazovanja jeste formiranje savesnih, saosećajnih i plemenitih ljudi koji će svojim delima doprineti da svet u kojem živimo bude pravedniji i humaniji. Učestvujući u humanitarnim akcijama i pomažući drugima, naši učenici pokazuju empatiju i odgovornost prema ljudima kojima je potrebna pomoć. International School iz godine u godinu uspeva u tom cilju – naši učenici su mladi ljudi kojima celo društvo može da se ponosi. 
  • SPREMNOST NA RIZIK – Bez izlaska iz zone komfora nema ulaska u narednu zonu razvoja. Podsticanje i ohrabrivanje učenika da preuzimaju rizik u intelektualnim poduhvatima i testiranju novih rešenja formiraju ih u hrabre istraživače koji ne pristaju na status quo, već su osnaženi da pomeraju granice, napreduju i streme ka uspehu.
  • BALANS – Učenici International Schoola znaju da put do uspeha nije lak, pa su razvili uravnotežen i zdrav pristup izazovima i preprekama koje im se nađu u životu. Oni znaju da je preduslov za blagostanje balans između fizičkog, psihičkog i emocionalnog aspekta naše ličnosti, kao i mnogih drugih faktora koji utiču na naš život, te da je od velike važnosti uspešno balansirati i zadržati svoj mir i stabilnost bez obzira na spoljne faktore koji to mogu narušiti. 
  • REFLEKSIJA – Učenici International Schoola osnaženi su da kritički razmišljaju o svojim težnjama, razvoju i postignuću i da u skladu s tim regulišu svoj akademski put. Refleksija sopstvenih teza, misaonih procesa i zaključaka je imperativ za osobe koje žele da se bave naukom, umetnošću ili bilo kojom drugom delatnošću koja zahteva generisanje ideja, a učenike International Schoola koji odaberu IB Diploma program svakako odlikuje visok motiv za postignućem.
Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »