The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) je internacionalni program za učenike od 16 do 19 godina, izuzetno cenjen od vodećih univerziteta širom sveta. Stoga, DP učenici imaju veliku prohodnost na najbolje svetske univerzitete.

Ovo je takođe program koji je veoma poštovan od najvećih poslodavaca širom sveta jer se zasniva na širokom i izbalansiranom kurikulumu i na taj način priprema učenike za buduće zaposlenje.

Na IB Diploma programu učenici:

» dobijaju zavidan kvalitet i širinu znanja;
» napreduju fizički, intelektualno, emocionalno i etički;
» uče najmanje dva jezika;
» ostvaruju izuzetan napredak u tradicionalnim predmetima;
» slobodno istražuju prirodu znanja kroz jedinstvenu IBDP teoriju znanja.

IB diploma među najpriznatijim diplomama na svetu

Učenici koji uspešno završe International Baccalaureate Diploma program stiču prestižnu internacionalnu diplomu – The Diploma of the International Baccalaureate (IB Diploma), sa kojom konkurišu na univerzitete širom sveta.

Uz diplomu učenici dobijaju i svedočanstvo „Diploma Programme (DP) Results”, u kome se nalaze podaci o ukupnom broju poena, ocenama iz svakog predmeta, potvrda o kompletiranju svih CAS zahteva, kao i poeni i lične ocene dobijene na osnovu kombinacije teorije znanja i proširenog eseja.

Prestižni IB sertifikati

Pored IB diplome učenici koji su pohađali IB Diploma program mogu da steknu i DP Course Results sertifikat (Diploma Programme Course Results), koji predstavlja spoj uspešno realizovanih pojedinačnih predmeta zajedno sa rezultatima u teoriji znanja i proširenom eseju, uključujući i potvrdu o kompletiranju svih CAS zahteva.

Na koje načine univerziteti priznaju IB diplomu?

IB diploma je izuzetno cenjena na brojnim univerzitetima, uključujući i neke od najboljih, širom sveta. To potvrđuje i podatak da učenici IB Diploma programa godišnje konkurišu na preko 3,300 institucija visokog obrazovanja u gotovo 90 zemalja sveta.

Visokoobrazovne ustanove širom sveta priznaju učenike koji su ostvarili IB Diploma priznanja, a mnogi od njih imaju posebne pogodnosti za IB Diploma učenike.

Kako se učenici sa IB diplomom rangiraju u odnosu na ostale učenike?

Akademski sadržaj koji se usvaja na IB Diploma programu ispunjava opšteprihvaćene college-readiness standarde, zbog čega učenici imaju sjajnu poziciju prilikom apliciranja na univerzitete.

To su potvrdila i istraživanja:

učenici koji su završili IB Diploma program imaju više od dva puta veću šansu da pohađaju top 20 univerzitete nego prosečan A-level učenik;

učenici koji pripadaju manjinama ili dolaze iz porodica sa nižim prihodima u značajno većem procentu upisuju univerzitete nego drugi učenici takvog profila koji nisu završili IB Diploma program;

učenici koji su pohađali IB Diploma program lakše se prilagođavaju obavezama na univerzitetu;

profesori univerziteta i koledža u SAD, EU i Australiji zaduženi za prijem novih studenata upoznati su sa IB Diploma programom i visoko ga vrednuju u odnosu na ostale kvalifikacije;

najbolji univerziteti u SAD odobravaju kredit ili napredni status za učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na IB Diploma programu.

Zbog čega je IB Diploma program pravi izbor za vaše dete?

Internacionalna istraživanja pokazala su da, osim što je priznat od najboljih svetskih univerziteta i poslodavaca, IB Diploma program donosi niz značajnih benefita za učenike:

IB Diploma program učenici se bolje snalaze od ostalih u balansiranju velikog broja radnih obaveza, upravljaju vremenom i ispunjavaju postavljena očekivanja.
IB Diploma program poboljšava učenički pristup učenju na fakultetu zbog čega učenici lako prave tranziciju od srednjoškolskog ka višem obrazovanju.
Učenici sa IB Diploma programa pohađaju neke od 500 najboljih univerziteta širom sveta.
Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »