Osnovne informacije i uslovi

Cambridge ICE je sumarni sertifikat u sklopu Cambridge International General Certificate of Secondary Education (Cambridge IGCSE), koji obuhvata predmete iz sledećih pet grupa:

  • Languages (Group 1) – 0500 First Language English, 0511 English as a Second Language, 0520 French, 0525 German, 0530 Spanish;
  • Humanities & Social Sciences (Group 2) – 0457 Global Perspectives, 0460 Geography, 0470 History;
  • Sciences (Group 3) – 0610 Biology, 0620 Chemistry, 0625 Physics;
  • Mathematics (Group 4) – 0580 Mathematics;
  • Professional & Creative (Group 5) – 0450 Business Studies, 0478 Computer Science.

Centri kandidatima nude širok i izbalansiran program. Da bi dobili Cambridge ICE sertifikat, kandidati moraju da:

  • dobiju prelaznu ocenu iz bar sedam ICE predmeta;
  • imaju prelaznu ocenu iz šest Cambridge IGCSE predmeta sa liste relevantnih predmeta;
  • dobiju najmanje dve prelazne ocene iz predmeta iz grupe Languages (Group 1);
  • dobiju bar jednu prelaznu ocenu iz svake od ostale četiri grupe predmeta (grupe 2–5).

Da li se rezultati IGCSE ispita prikupljeni u više ispitnih rokova mogu računati za ICE diplomu?

Preporučujemo svim kandidatima da polažu relevantne predmete u jednom ispitnom roku. Kandidati, međutim, mogu i akumulirati rezultate iz dva ispitna roka ukoliko su oba održana u periodu od 13 meseci. Nije moguće koristiti rezultate iz više od dva ispitna roka (npr. kandidat koji konkuriše za Cambridge ICE u junu 2022. može da koristi rezultate iz junskog ili novembarskog roka 2021. godine, ali ne iz oba ova roka).

Ako se neki od predmeta iz prvog ispitnog roka ponovo polaže u drugom roku, ocena sa ponovnog polaganja neće se računati u sklopu kvalifikovanja za Cambridge ICE. Povrh toga, kandidati koji žele da ponovo konkurišu za Cambridge ICE moraju ispuniti potrebne kriterijume bez korišćenja ispita koji su ranije već korišćeni za Cambridge ICE.

Rezultati

Da bi se kvalifikovali za Cambridge ICE, kandidati moraju dobiti najmanje ocenu „G” („g”) iz sedam predmeta iz grupa predmeta navedenih iznad. Povrh toga, samo kandidati za Cambridge ICE koji su pohađali najmanje šest Cambridge IGCSE predmeta mogu dobiti Cambridge ICE sertifikat. Kandidati koji ispune uslove za Cambridge ICE diplomu dobijaju kvalifikaciju „Pass” (prelazna / dovoljan uspeh), „Merit” (vrlodobar uspeh) ili „Distinction” (izvanredan uspeh), što se određuje na sledeći način:

RezultatiKvalifikacija
Ocena „A” („a”) ili viša iz pet predmeta i ocena „C” („c”) ili viša iz dva predmeta.izvanredan uspeh
Ocena „C” („c”) ili viša iz pet predmeta i ocena „F” („f”) ili viša iz dva predmeta.vrlodobar uspeh
Ocena „G” („g”) ili viša iz sedam predmeta.dovoljan uspeh

Kandidati koji ne uspeju da se kvalifikuju za Cambridge ICE dobijaju Cambridge IGCSE sertifikate sa rezultatima iz pojedinačnih predmeta. Cambridge ICE sertifikat pokazuje samo nivo rezultata, bez navođenja pojedinačnih predmeta koji su uračunati.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »