Organizacija International Baccalaureate® osnovana je 1968. godine sa namerom da mladim ljudima bude omogućen svestran i celovit razvoj putem stimulativnog i sadržajnog školskog programa. Zasnovan na etičkim principima i ideji multikulturalizma, IB Diploma program podstiče mlade da postanu ljudi koji će doprineti stvaranju boljeg, civilizovanijeg i empatičnijeg društva.

IB Diploma Programme

Trenutno postoji više od pet hiljada IB škola u Americi, Africi, Evropi, Bliskom istoku i Aziji. Sve ove škole dele istu misiju – da unaprede kvalitet obrazovanja, internacionalnu svest i holistički pristup učenju. Inovativni, jedinstveni i savremeni nastavni program omogućava učenicima usvajanje potrebnih i konkurentnih znanja na osnovu kojih će moći da apliciraju za najkvalitetnije svetske univerzitete. IB Diploma program je koncipiran tako da studente najbolje priprema za američke koledže, tako da za svakog učenika koji ima nameru da studira na nekom od američkih univerziteta IB Diploma predstavlja idealno rešenje.

Misija i vizija – maksimalna ostvarenost dečjeg potencijala

Cilj International Baccalaureate® je da oblikuje brižne mlade ljude pune znatiželje i znanja, koji doprinose stvaranju boljeg i mirnijeg sveta kroz interkulturalno razumevanje i poštovanje.

Sa tim ciljem organizacija sarađuje sa školama, vladama i međunarodnim organizacijama na razvoju složenih programa međunarodnog obrazovanja i zahtevnog ocenjivanja.

Ovi programi podstiču učenike širom sveta da postanu aktivni i saosećajni učenici posvećeni celoživotnom učenju, koji razumeju da i drugi ljudi sa svojim razlikama mogu biti u pravu.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih smo se odlučili da implementiramo IB Diploma Programme je upravo taj što delimo misiju i viziju

Osnovni motiv i cilj International Schoola je da pomogne svojim učenicima da postanu građani sveta koji će na osnovu svojih znanja, ideja i postupaka postati uspešni ljudi i uzori budućim generacijama.

Kvalitetno obrazovanje kao ključ uspeha daje nam sposobnost da pravilno opažamo svet oko nas, da donosimo ispravne odluke i da svoje mogućnosti, talente i potencijal koristimo na najbolji mogući način. Naša misija je da svoje učenike osposobimo i osnažimo da svojim postupcima budu nosioci pozitivnih promena u društvu.

Vođeni vizijom da naša škola bude mesto gde se rađaju nove ideje, neguju talenti i unapređuju znanja, želimo da ohrabrimo naše učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i podele sa nama radost zbog uspeha.

Priznatost IB Diploma programa u svetu

International Baccalaureate® program uživa izuzetan ugled i poštovanje u svetu visokog obrazovanja i dosledan je tom statusu već dugo. IB Diploma program spada među najkompletnije i najkvalitetnije obrazovne programe, stoga su učenici koji steknu diplomu srednje škole po ovom programu u znatnoj prednosti za upis na neke od najboljih koledža širom sveta.  

Saradnja sa zajednicom visokog obrazovanja osigurava validnost i priznatost IB diploma koje su učenici stekli, ali i neprestano usavršavanje obrazovnih usluga i mogućnosti koje IB Diploma program pruža. 

Učenici koji nastave srednje obrazovanje po IB Diploma programu dobijaju priliku da se školuju po svetskim standardima i kriterijumima koji ih neposredno pripremaju za standarde svetski priznatih visokoškolskih ustanova na kojima će imati priliku da studiraju nakon što steknu IB diplomu. 

IB Diploma program koji je koncipiran prema ideji celovitog razvoja učenika, sa svojim holističkim i rigoroznim pristupom srednjem obrazovanju, predstavlja svrsishodno rešenje za ambiciozne učenike sa visoko razvijenim motivom postignuća i jasno zacrtanim ciljem – da budu spremni da nastave svoj obrazovni put gde god požele i da biraju najbolje obrazovne prilike za sebe. 

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »