Savremeni način rada u našoj školi ogleda se i u digitalizaciji školske administracije. Upotreba elektronskog dnevnika znatno unapređuje komunikaciju ne samo između profesora i učenika, već i između profesora i roditelja. U International School gradimo odnos zasnovan na zajedničkom poverenju, a transparentnost upotrebe elektronskog dnevnika pomaže da ovo poverenje bude još čvršće.

Dostupnost 24/7

Elektronski dnevnik je dostupan učenicima, roditeljima i nastavnicima 24 sata, 7 dana u nedelji. Klikom na link koji se nalazi na naslovnoj strani otvara vam se portal kom pristupate svojim korisničkim imenom i lozinkom, koje vam dodeljuje škola.

Ušteda vremena

Elektronski dnevnik zamenjuje profesore u svim poslovima u vezi sa školskom administracijom. Dok u klasičnom dnevniku profesor upisuje časove i odsutne učenike ručno, u elektronskom dnevniku postoje predefinisane stavke koje profesor potvrđuje jednim klikom. Za razliku od tradicionalnog pristupa administraciji, elektronski pristup je kudikamo brži, pa profesori mogu više vremena da posvete radu sa učenicima i osmišljavanju kreativne nastave.

Sistem ocenjivanja i dokumentovanja aktivnosti

Sve aktivnosti učenika, od akademskih postignuća do angažovanja u volonterskim akcijama, beleže se u rubrike dnevnika. Na ovaj način se gradi profil učenika, koji pomaže profesorima, psihologu i pedagogu da odaberu pravi način da učeniku pomognu u ostvarivanju još boljih rezultata. Statistički podaci koji se generišu u elektronskom dnevniku automatski šalju nastavnom osoblju obaveštenje u slučaju da ocene učenika odstupaju od njegovog profila, bilo da su bolje ili lošije, pa razredni starešina, shodno tome, može da obavesti i roditelje.

Usklađenost u planiranju nastavnih aktivnosti

Budući da je, prema Zakonu o obrazovanju, broj pismenih/kontrolnih zadataka u jednom istom danu ograničen, uz pomoć elektronskog dnevnika svaki nastavnik unapred može da ima uvid u raspored časova namenjenih za ove aktivnosti kod drugih nastavnika i na taj način izbegne eventualno poklapanje sa drugim predmetima i suvišno opterećivanje učenika.

Transparentnost u komunikaciji

S obzirom na to da je elektronski dnevnik sredstvo komunikacije ne samo između profesora i učenika, već i između profesora i roditelja, unošenjem transparentnih podataka znatno se unapređuje uzajamna saradnja. Ovo se ne odnosi samo na ocenjivanje, već i na podatke o radu i angažovanju učenika, pohvale i pokude, planove i realizaciju časova, unapred određene datume kontrolnih i pismenih zadataka, kao i opravdana i neopravdana odsustva učenika.

Sigurnost podataka

O funkcionisanju elektronskog dnevnika brine tim stručnjaka koji vode računa ne samo o ispravnosti softvera, već i o sigurnosti podataka koji se u istom čuvaju.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »