School stories

Nastavnica francuskog jezika Marija Panić i nastavnik globalnih perspektiva Mihajlo Karna održali su interdisciplinarni čas u znak obeležavanja Meseca frankofonije. Obeležavanje frankofonije u školama je način da se slave francuski jezik i kultura, kao i da se učenje i upotreba ovog jezika promovišu među učenicima.

Prilike za učenike da čuju više o idejama francuskog prosvetiteljstva

Učenici Year 10 i Year 11 imali su prilike da čuju više o idejama francuskog prosvetiteljstva koje su dovele do razvoja sveta kakav danas poznajemo. Tema časa bio je osvrt na demokratiju, na značaj izbora i prava glasa, ali i na podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.

Obeležavanje frankofonije u školama može pomoći u tome da učenici više cene francuski jezik i kulturu, kao i da svake godine prošire svoje razumevanje sveta i njegove raznolikosti.