School stories

Kada je u pitanju najsavremenije internacionalno obrazovanje na ovim prostorima, International School ne prestaje da pomera granice i podiže standarde.

Ova vest obradovaće sve sadašnje i buduće srednjoškolce i njihove roditelje:

IB Diploma program

To znači da će naši učenici biti u prilici da, pored vrednih Cambridge diploma, steknu i međunarodno priznatu IB diplomu, koja im znatno olakšava upis na najbolje svetske fakultete i koledže.

Od sada vaše dete ne pohađa samo najsavremeniju Cambridge školu na ovim prostorima već i prestižni IB World School, koji radi po međunarodnom International Baccalaureate Diploma programu.

Sveobuhvatan internacionalni kurikulum kao pouzdan put ka svetskim univerzitetima

IB Diploma program je pažljivo kreiran, akademski izazovan i sveobuhvatan program namenjen učenicima uzrasta od 16 do 19 godina (III i IV godina), koji se sastoji od obaveznih Core predmeta i izbornih predmeta koje učenici biraju prema sopstvenim afinitetima i planovima iz pet različitih grupa.

Zahvaljujući jedinstvenom internacionalnom pristupu učenici stiču sveobuhvatno i primenjivo znanje koje im omogućava da u potpunosti razviju svoje potencijale. Savršena ravnoteža između prirodnih i društvenih predmeta, mogućnost učenja više jezika i samostalno biranje izbornih predmeta donose usklađena znanja i veštine koje učenik može primeniti u različitim krajevima sveta.

IBKompletiranjem školovanja po ovom priznatom programu učenici stiču zavidnu širinu i dubinu znanja, napreduju na fizičkom, intelektualnom, emocionalnom i etičkom planu, savladavaju najmanje dva jezika, postižu zavidan napredak u tradicionalnim predmetima i uče da slobodno i kritički razmišljaju kroz jedinstvenu DP teoriju znanja.

Učenici koji uspešno završe International Baccalaureate Diploma program stiču prestižnu internacionalnu diplomu – The Diploma of the International Baccalaureate (IB Diploma), kojom konkurišu na univerzitete širom sveta, a koja je takođe izuzetno cenjena i od najvećih svetskih poslodavaca.

Veliko priznanje za International School

Priliku da izvode nastavu po prestižnom međunarodnom IB programu dobijaju samo retke internacionalne škole u svetu koje zadovoljavaju najviše standarde kada su u pitanju stručnost nastavnog kadra, opremljenost učionica i celokupan pristup učenicima.

Stoga činjenica da je International School zvanično postao IB World School predstavlja međunarodnu potvrdu kvaliteta i priznanje sa jednog od najviših mesta kada je u pitanju obrazovanje.

International School i njegovi učenici tako su postali deo najelitnijeg svetskog obrazovanja.