ErasmusMICR@S

Partneri Erasmus+ projekta „MICR@S” sastali su se 5. jula na drugom transnacionalnom sastanku, koji je održan onlajn.

Bio je to veoma plodonosan dan u kome su učesnici razmatrali različite teme i diskutovali o njima. Neke od njih su:

  • napredak u radu na materijalima za učenje u okviru projekta „MICR@S”, čiji je cilj razvoj nastavnih materijala za prenošenje znanja, veština i kompetencija iz oblasti preduzetničkog obrazovanja učenicima srednjih škola;
  • organizacija obuke u Portugalu (radionica „TRAIN THE TRAINERS”);
  • aktivnosti praćenja kvaliteta;
  • aktivnosti diseminacije projekta.

Konzorcijum radi pažljivo i marljivo kako bi postigao visokokvalitetne i značajne rezultate.

Razvoj preduzetničkog pristupa obrazovanju

International School, kao deo LINK Educational Alliance, predstavlja našu korporaciju i učestvuje u ovom izuzetnom projektu.

​​Projekat „MICR@S” će omogućiti učenicima da se upoznaju sa temom preduzetništva tokom svog srednjoškolskog obrazovanja, što će im olakšati pristup poslovnom svetu u budućnosti.

Ovaj projekat treba da obezbedi učenicima kompetencije koje im kasnije mogu koristiti na tržištu rada, kao i da podstakne inkluzivno školsko okruženje, saradnju i rast kroz zajedničke projekte na međunarodnom nivou.