Škole 21. veka izgledaju potpuno drugačije u odnosu na nedavnu prošlost. Učenici i predavači koriste moderne tehnologije, poput interneta, kompjutera i mnoštva uređaja koji svakodnevno prolaze kroz proces usavršavanja. Moderna tehnologija postala je sastavni deo obrazovanja i načina učenja, pa današnji predavači ne moraju da stoje po čitav dan ispred učenika, govoreći unedogled.

Osim toga, dve ključne stvari danas su drugačije u odnosu na prošlost: nivo tehnološkog razvoja, ali i zahtevi generacija koje se školuju.

Setimo se obrazovanja od pre 30 godina, bez kompjutera ili interneta. Današnje obrazovanje slično je u mnogim školama, iako je tehnološki razvoj na nezapamćeno visokom nivou. Baš ovde nastupa koncept Future Ready School, unoseći novinu kombinacijom kvalitetnog obrazovanja, ali i upotrebe najsavremenijih tehnologija u cilju sticanja funkcionalnih i primenjivih znanja.

Sa druge strane, nova generacija često se označava pojmom „generacija Z”, što se upravo odnosi na savremenu decu, koja ponekad ranije stupaju u kontakt sa IT uređajima nego što progovore. Baš zato, „Future Ready” odgovara na izazove modernog deteta i potreba sveta u kojem ono živi.

Prednosti „Future Ready” obrazovanja

„Future Ready” škole pripremaju učenike da u modernom kontekstu primene usvojena znanja, dok sa druge strane dobar učenik današnjice zna kako da primeni znanje, shodno potrebama sveta u kojem živimo.

Koncept obrazovanja, usmeren na nove tehnologije, naziva se „Future Ready School”. Upravo International School deo je ovog sistema kod nas.

Kao što pojam „Future Ready” kaže, ove škole pripremaju učenike za budućnost. Biti spreman za budućnost znači imati adekvatna sredstva za postizanje uspeha. Nakon ovakvog programa, „Future Ready” učenik imaće znanja za svakodnevni napredak u svojoj profesionalnoj budućnosti.

Znanje se ne odnosi samo na informacije kojima raspolažemo, već i na upotrebu informacionih tehnologija, koje nam omogućavaju da dođemo do već svuda dostupnih informacija. Sledeći korak jedinstvenog obrazovanja je da nas nauči kako da koristimo raspoložive informacije, postižući svoje ciljeve i profesionalnu produktivnost.

Šta odlikuje „Future Ready” učionicu?

„Future Ready” učionice opremljene su najmodernijim tehnologijama. International School omogućava predavačima da svoja kreativna izlaganja učine interaktivnim i zanimljivim.

Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji, ovakva nastava daje brži protok i pristup informacijama, momentalnu proveru podataka itd. „Future Ready predavač” ne samo da ne gubi svoju ulogu, već stalno mora da prati tehnološke trendove, da uči dodatno, da se usavršava i radi na sebi.

Intelligent Classroom u kontekstu „Future Ready” koncepta uključuje:

  • Upotrebu savremenih uređaja poput lap topova, ajpeda, tableta… koji učenicima pomažu, ne samo da dođu do informacija, već da zaista savladaju upotrebu ovih uređaja, koji su u iz dana u dan sve zastupljeniji u svim životnim aspektima;
  • Dostupnost interneta, koji učenicima pruža upotrebu elektronskih obrazovnih sadržaja;
  • Obrazovne aplikacije, poput mnogih širom sveta koje čine učenje kreativnim. Baš zato „Future Ready” sam po sebi podstiče učenika da istražuje i saznaje, samoprofilišući se za profesioanlnu budućnost kakvu želi;
  • Pored obrazovnih aplikacija, tu su brojni interaktivni onlajn sadržaji, koji na različite načine podstiču kreativnost dece i njihovo uspešno ovladavanje znanjima;
  • Moderno opremljeni prostor, pažljivo dizajniranih boja, koji podstiče umni rad, koncentraciju i proces učenja.

Ako uzmemo u obzir broj konferencija i naučnih skupova o „Future Ready obrazovanju”, koji se godišnje organizuje na svetskom nivou, kao i broj obuka za „Future Ready nastavnike”, vidimo koliko je ovakvo obrazovanje složeno i produktivno, ne samo za predavače, već nadasve za učenike.

Kako izgleda „Future Ready” u International Schoolu?

Učenici International Schoola provode vreme u moderno opremljenim učionicama. Ove jedinstvene Intelligent Classroom strukture patent su International Schoola i predstavljaju jedinstven primer „Future Ready-a” u našoj sredini.

Osim toga, učionice imaju tzv. interaktivne ili pametne table. To su elektronske table koje omogućavaju multimedijalnu i dinamičnu nastavu, upotrebu dokumenata iz različitih programa, markiranje i uvećavanje teksta. Uz ovakvu tablu, učenici imaju mogućnost lakšeg praćenja nastave.

U International Schoolu učenici prate nastavu na tablet uređajima i laptop računarima. „Future Ready” nastava pruža mogućnost učenja, čitanja, rešavanja matematičkih zadataka i pisanja u ovoj jedinstvenoj onlajn svesci ili na računaru, koji mu pomažu da savladava gradivo na brze i multimedijalne načine.

Đaci imaju pristup onlajn platformi za učenje, zahvaljujući kojoj mogu pratiti nastavu kako iz učionice, tako i na daljinu.

Učenici i roditelji budućnosti

Učenici International Schoola znaju kako da koriste Google aplikacije za učenje, pa na taj način unapređuju svoja znanja. Tu je takođe elektronski dnevnik, gde se nalaze informacije o ocenama i postignućima učenika, a roditelji dobijaju stalni pristup podacima o svojoj deci.

Što je najvažnije, uz ovakve škole deca će imati osiguranu budućnost, steći će neophodna znanja i veštine. Tokom školovanja će biti zadovoljna i srećna, učeći bez stresa, straha i pritiska.

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »