PT4ASDSchool stories

Nakon inicijalnog transnacionalnog sastanka u Turskoj, partneri Erasmus+ projekta „PT4ASD” okupili su se u istorijskom irskom gradu po imenu Nina kako bi kreirali nacrte igrica za decu sa poremećajem autističnog spektra.

Svi partneri su pre sastanka morali da dostave nacrte igara kako bismo svi zajedno mogli tamo da ih testiramo, a svaka igra trebalo je da ima sledeću strukturu: naziv igre, veličina ciljne grupe, opis, ciljevi/beneficije igre i potrebni rekviziti. Za dva dana prikazano je više od 55 igara, dok je sala za sastanke pretvorena u igralište.

„Emotion Charades”

Igre koje su osmislili Aleksandar Petrović, Lora Mitić i Dušanka Anđelović pohvalili su svi partneri, dok je igra pod nazivom „Emotion Charades” oduševila partnere iz Turske. Igra je osmišljena tako da jedan učenik treba da izabere jednu od šest karata na kojima su nacrtana lica koja oslikavaju bazične emocije (sreću, tugu, bes, strah, iznenađenje i gađenje), a naziv emocije ispisan je ispod slike. Zadatak je da imitira ono što vidi na kartici, a ostali učenici treba da pogode koju emociju učenik pokušava da dočara. Prvi koji pogodi je sledeći koji će odglumiti određenu emociju. Ova igra pomaže deci sa autizmom da nauče da prepoznaju i izražavaju emocije, a može unaprediti i njihove komunikacijske veštine.

Osnaživanje i unapređivanje kapacitete institucija kako bi se pomoglo mladim ljudima sa autizmom

Glavni cilj projekta je da osnaži i unapredi kapacitete institucija kako bi se pomoglo ovim mladim ljudima. Projekat podrazumeva i izradu platforme koja će biti od koristi svima zainteresovanima, kao i unapređenje kompetencija i profesionalnog razvoja edukatora koji rade sa učenicima sa poremećajem autističnog spektra.

Stručnjaci su udružili snage kako bi iskoristila znanje celog tima i kreirali koncepte igara koje će se baviti jedinstvenim potrebama i preferencijama učenja učenika sa poremećajem autističnog spektra. Projektni partneri učestvovali su u dinamičnim diskusijama, razrađivanju ideja i praktičnim aktivnostima. Ideje za igre do kojih su došli tokom ovog sastanka biće podvrgnute daljem razvoju i usavršavanju sa ciljem da se na kraju implementiraju u učionicama kako bi pomogle učenicima sa autizmom.