School stories

Ovogodišnji Science Fair u International School-u obeležila je inovativna saradnja između nastavnice psihologije i nastavnice umetnosti i dizajna. Tema koja je povezala ove dve oblasti bile su boje, jer obe discipline koriste boje za predstavljanje različitih emocija.

Učenici su dobili zadatak da nasumično izaberu različite boje i odgovarajuće emocije. Zatim su kreirali slike koje su izražavale izabrane emocije kroz upotrebu boja.

Nastavnica fizike je takođe imala zanimljiv štand, gde su učenici istraživali fenomene prelamanja, disperzije i refleksije. Koristili su optičke setove sa prizmama i sočivima kako bi sproveli eksperimente s ciljem razumevanja prirode svetlosnih zraka. Pored toga, učenici su ove fenomene proveravali primenom PhET simulacija na iPad-ovima.

Science Fair je godišnji događaj u International School-u koji učenicima obezbeđuje šansu da prikažu svoje znanje i kreativnost. Ističe akademska dostignuća naših učenika i podstiče ih da istražuju i povezuju različite oblasti.