School storiesApple

Učenici International Schoola imali su jedinstvenu priliku da učestvuju na onlajn-predavanju pod nazivom „Strategijska analiza kompanije ’Apple’”, koje je održano samo za njih. Predavanje je održano u saradnji sa Univerzitetom Singidunum, a predavač je bio sjajni dr Miloš Petković. 

Strategijska analizaUčenicima je objašnjeno da se kompanije moraju prilagoditi novim okolnostima u veoma dinamičnom, konkurentnom i izazovnom globalnom tržištu. Od samog početka pa sve do sada, kompanija „Apple” jedna je od najuspešnijih i vodećih kompanija, ne samo u svojoj industriji već i u svim ostalim. 

Učenici su sa predavačem diskutovali koji su to unutrašnji i spoljašnji faktori koji mogu potencijalno uticati na performanse kompanije i koliko je važno imati vizionarskog vođu i odabrati odgovarajuću strategiju za postizanje unapred isplaniranih ciljeva. 

Dr Miloš Petković je internacionalni stručnjak za menadžment koji je stekao doktorat na Visokoj školi za menadžment u Nici, u Francuskoj, a koga su podržale francuska i srpska vlada kao jednog od najtalentovanijih studenata. Takođe, donosi dragoceno iskustvo sa Poslovne škole u ​​Sorboni i Univerziteta Singidunum. 

Zbog druge serije probnih ispita, predavanju nisu mogli da se priključe svi koji su želeli i tako doprinesu svojim znanjem i zapažanjima. U svakom slučaju, predavanje je bilo odlično, vrlo interesantno i korisno učenicima International Schoola.