School stories

Najnovije izdanje projekta „Parents Teach This Week” vratilo se na velika vrata! Učenici programa Lower Secondary imali su čast da upoznaju Milicu Popović, mamu Nađe Bilić i veoma uspešnu advokaticu. Tatjana Koluvija se pobrinula da ova predavanja učenicima uvek budu zabavna i korisna, te ni ovo predavanje nije izuzetak.

Predavanje i diskusija o pravima, ali i obavezama dece

Milica Popović je sa učenicima podelila Konvenciju o pravima deteta, opšteprihvaćeni standard o dečjim pravima u svetu, što je bila odlična prilika za učenike programa Lower Secondary da preispitaju svoje znanje o ovome.

Nađina majka upoznala je učenike sa pravima deteta – pravom na zdravlje, obrazovanje, porodični život, igru i rekreaciju, adekvatan životni standard i zaštitu od zlostavljanja i povreda, što su učenici iskoristili, te su kasnije raspravljali o svojim pravima i obavezama.

Učenici su pokazali interesovanje i volju da podele svoje znanje i učestvuju u razgovoru koji je podstakla Nađina mama, a ona se pobrinula da učenici uživaju i nakon predavanja – svi su jeli ukusne kolače koje im je donela.