School stories

U International Schoolu neprestano učimo inovativne i korisne stvari! Učenici Year 10 su u sredu, 19. maja, prisustvovali zanimljivom času iz biznisa na kojem im je nastavnica predstavila metodu SCAMPER.

Šta je metoda SCAMPER?

Možemo je nazvati i poboljšanom verzijom metode „brainstorming”. To je metoda iznalaženja rešenja problema razmenom mišljenja u grupi. Metodom SCAMPER dolazi se do generisanja ideje o novom proizvodu tako što se postojeći proizvod razvija prolazeći kroz sledeće korake u procesu razmišljanja, čime se kreiraju novi proizvod i nova rešenja: Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse. Ova metoda aktivnog učenja omogućava učenicima da putem učenja u grupi (cooperative learning) analiziraju i primene teorijska znanja na kreativan i inovativan način.
Ovo je izuzetno korisna metoda koju primenjuju organizacije i kompanije u svom poslovanju, težeći da što efikasnije i brže prevaziđu teškoće. 

Učenici International Schoola su kreirali zanimljiva rešenja

Timskim radom do kreativnog rešenja 

Učenici International Schoola su bili podeljeni u timove koji su prezentovali svoja originalna rešenja. Na ovaj način su uspešno primenili stečena znanja iz marketinga, naučili nešto novo i kreirali zanimljiva rešenja koja bi u budućnosti mogla da budu iskorišćena u izradi novih proizvoda. 

Metoda za kreativno iznalaženje rešenja problema koja im je prezentovana na času biznisa biće im od velikog značaja u budućim poslovnim prilikama.